Na čtyři desítky kostelů, kaplí a modliteben několika církví otevřou v pátek večer své dveře. Zapojí se totiž do dalšího ročníku populární Noci kostelů.

Kostely a kaple na Děčínsku se do Noci kostelů zapojují již několik let. Nejvíce je těch katolických. Lidé ale budou moci navštívit například 
i husitskou modlitebnu nebo evangelické kostely.

„Litoměřická diecéze se 
k Noci kostelů připojuje počtvrté. Akci v litoměřické diecézi i v letošním roce zaštítil svým jménem diecézní biskup Jan Baxant. Jejím cílem je představit křesťanství srozumitelnou formou pro veřejnost a kostely jako důležitou součást společenského života obce či města," vysvětluje mluvčí litoměřické diecéze Jana Michálková.

200 kostelů

Součástí programů v jednotlivých kostelech jsou komentované prohlídky, zajímavé přednášky, ukázky, koncerty a programy pro děti, ale i modlitby, čtení z Písma, duchovní slovo, besedy o víře nebo adorace. Návštěvníci budou moci přímo na místě oslovit přítomné kněze a zeptat se jich na vše, co je zajímá. V celé Litoměřické diecézi se do Noci kostelů zapojí téměř dvě stovky kostelů a kaplí.

Řada z nich nabídne možnost navštívit místa, která jsou pro veřejnost běžně uzavřená. Například v kostele svatého Václava a Blažeje bude možné několikrát během pátečního večera vystoupat na věž až do zvonice. Netradiční pohled se naskytne z kostelní věže i návštěvníkům kostela svatého Jakuba Staršího v České Kamenici.

Sbírejte razítka

S putováním po kostelech pomůže lidem i tento rok brožura vydaná u příležitosti Noci kostelů. V té bude nejen přehled jednotlivých kostelů. Najdou v ní také doprovodný program.

„I letos byla vydána brožura s přehledem církevních objektů, otevřených v rámci Noci kostelů na území litoměřické diecéze. Ta zároveň návštěvníkům poslouží jako poutnický pas," říká Michálková.

Do těchto brožur si mohou lidé nechat otisknout jednotlivá pamětní razítka z kostelů nebo kaplí a za určitý počet razítek jim bude vystaven certifikát poutníka.

Děti se i letos mohou těšit na pexeso, tentokrát s fotografiemi vybraných kostelů, které se nacházejí na území 
litoměřické diecéze. To dostanou, stejně jako brožury, zdarma.

Novinky se letos dočkají majitelé chytrých telefonů. Litoměřická diecéze totiž zahrnula své kostely do aplikace pro iPhony.

„Litoměřická diecéze se v letošním roce nově zapojuje do programu Noc kostelů pro iPhone, který byl v loňském roce úspěšně spuštěn v rámci pražské arcidiecéze. Ten umožní návštěvníkům mít při sobě programy zapojených objektů do Noci kostelů v litoměřické diecézi v elektronické podobě. Stačí si ho jen stáhnout zdarma z webové stránky www.ikostel.cz," říká Kristýna Solničková z diecéze.

Dvě soutěže

Návštěvníci kostelů se letos mohou zúčastnit výtvarné 
a fotografické soutěže.

Výtvarná soutěž na téma „Návrhářem varhan" je určena dětem do 15 let a soutěží se ve třech věkových kategoriích. Výtvarná technika i zvolený formát jsou libovolné. Výtvarné práce je třeba zaslat v termínu od 27. 5. do 5. 7. 2013 na adresu: Biskupství litoměřické, Dómské nám. 9, 412 88 Litoměřice a obálku označit heslem „Soutěž".  Na zadní stranu obrázku je nutné připojit tyto informace: jméno, příjmení, věk, adresa, tel. číslo a e-mail. Fotografická soutěž je určena pro návštěvníky Noci kostelů nad 16 let. Je nazvaná „Tvář kostela" aneb exteriér kostela objektivem fotoaparátu. Fotografovat se tedy budou kostely zvenčí a 
z nejlepších snímků těchto staveb bude v příštím roce poskládáno další pexeso Noci kostelů. Fotografie je třeba zasílat na e-mail: solnickova @dltm.cz. Tvůrci nejlepších prací v obou soutěžích budou odměněni.

Kde se bude konat Noc kostelů?
Česká Kamenice
děkanský kostel sv. Jakuba Staršího
Děčín
kaple Andělů Strážných
kostel Nejsvětější Trojice
kostel Panny Marie
kostel Povýšení sv. Kříže
„Staň se malířem fresek" 
(vyprávění o nástropních malbách a výtvarná dílna )
19:00 Děčínský chrámový sbor
19:50 – 20:00 Prohlídka varhan Rieger op. 315
20:30 Vystoupení flétnového souboru Kvíčaly, na varhany hraje Jan Záhora ml.
21:30 Vystoupení pěvecké sešlosti SaH
22:30–23:45 Prohlídka varhan Rieger s hudební ukázkou
kostel sv. Františka Xaverského
kostel sv. Františka z Assisi
kostel sv. Václava
kostel sv. Václava a Blažeje
19:30 – 19:45 Prohlídka zvonů 
a věže
21:45 – 21:55 Prohlídka zvonů 
a věže
22:00 – 22:15 Prohlídka varhan Feller
Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého
zámecká kaple sv. Jiří
Javory
kostel sv. Prokopa
Jílové
kostel Nejsvětější Trojice
kaple Panny Marie na Sněžníku
Lobendava
kostel Navštívení Panny Marie
Malá Veleň
Jedlka, kostel sv. Anny
Rumburk
Loretánská kaple Panny Marie 
s ambitem a kostel sv. Vavřince
Růžová
kostel sv. Petra a Pavla
Srbská Kamenice
kostel sv. Václava
Varnsdorf
kostel Proměnění Páně
Verneřice
kostel sv. Anny
Více na: www.nockostelu.cz