Noc kostelů nabídne rozmanitou nabídku možností 
– komentované prohlídky, přednášky, rozhovory, hudební vystoupení, programy pro děti apod., na některých místech i návštěvy prostor, které nejsou pro veřejnost běžně přístupné – ať už jsou to varhanní kůry, krypty nebo kostelní věže. Noc kostelů ale také nabídne prostor pro ztišení a modlitbu, čtení z Bible, duchovní slovo, besedy o víře apod. Zájemci se mohou pořadatelů i kněží zeptat na vše, co je v souvislosti s křesťanstvím zajímá.

„Velmi bychom byli rádi, kdyby si návštěvníci posvátných prostor všimli, že křesťanské sakrální stavby nejsou jen vzácnými památkami po našich předcích, ale že stále slouží jako místa poučení, povzbuzení, zklidnění a modlitby i dnes," láká na akci litoměřický biskup Jan Baxant.

Zajímavý program si připravili husité v Děčíně. Letos si připomínáme šestisté výročí upálení Jana Husa, u této příležitosti uvádí Česká televize stejnojmennou trilogii. Její první díl bude možné zhlédnout během Noci kostelů právě v Husově sboru.

V Děčíně se ale zapojilo mnohem více kostelů a modliteben. A nejen v Děčíně. Kostely je možné navštívit například v Jílovém, Markvarticích nebo Růžové. Návštěvníky přivítají také v Srbské Kamenici nebo v Rumburku.

Ve velké části kostelů čeká na návštěvníky také doprovodný program. Ten mohou získat lidé buď předem na webu nockostelu.cz, nebo si vzít při první páteční návštěvě kostela brožuru, ve které jsou uvedeny všechny kostely, které se do akce letos zapojí.

Brožura zároveň poslouží jako poutnický pas, do kterého si mohou nechat návštěvníci kostelů otisknout pamětní razítka a za určitý počet razítek jim bude vystaven certifikát poutníka.
Pořadatelé si připravili pro děti, které v pátek večer dorazí do některého z kostelů, pexeso.

„Děti se mohou i letos těšit na pexeso s obrázky kostelů a kaplí nacházejících se na území litoměřické diecéze a zapojených do Noci kostelů. Tematicky tak navazuje na pexesa vydaná v předchozích dvou letech. Jak brožury – poutnické pasy, tak pexeso obdrží návštěvníci zdarma," uvedla Kristýna Solničková, hlavní koordinátorka Noci kostelů v litoměřické diecézi.

„Vydali jsme také pohlednice, které si budou moci návštěvníci odnést na památku, na některých místech budou pro děti připraveny čokolády s logem Noci kostelů," dodala.

V rámci Noci kostelů budou i letos vyhlášeny dvě soutěže – výtvarná a fotografická. Výtvarná soutěž na téma „Na křídlech andělů aneb andělé dětskýma očima" je určena dětem do 15 let.
Soutěží se ve třech věkových kategoriích: I. kategorie – děti do 6 let; II. kategorie – děti od 7 do 11 let; III. kategorie – děti od 12 do 15 let. Fotografická soutěž je určena pro návštěvníky Noci kostelů nad 16 let. Je nazvaná „Tvář kostela aneb exteriér kostela objektivem fotoaparátu". Fotografovat se tedy mohou kostely pouze zvenčí a nejlepší snímky těchto staveb budou v příštím roce součástí pexesa Noci kostelů.

Od roku 2010, kdy se litoměřická diecéze k Noci kostelů poprvé připojila, stoupl počet návštěvníků více než dvojnásobně. V prvním roce jich přišlo 11 tisíc, loni již 25 tisíc. Kolik lidí dorazí v letošním roce?

Česká Kamenice, kostel sv. Jakuba VětšíhoProhlídka Vartenberské hrobky, výstava kněžských rouch a mešního nádobí, výstava prací žáků ZUŠ
19.00 – 19.30 Zahájení, litanie ke všem svatým
20.00 – 21.00 Přednáška (kněžská roucha, kamenické zvony, Vartenberská hrobka)
21.00 – 22.00 Koncert (Kamenický pěvecký sbor, Kytlický chrámový sbor)
22.00 – 23.00 Adorace
DěčínEvangelický kostel
Husův sbor Církve československé husitské
Komentovaná prohlídka sborového domu s novou zvoničkou, výstava fotografií K. Ďurany mapující kompletní rekonstrukci
půdních prostor
17.00 – 18.00 Promítání 1. dílu nového filmu ČT Jan Hus
18.30 – 20.30 Promítání krátkých animovaných filmů Dějiny udatného českého národa se soutěžemi pro děti
21.00 – 22.00 Promítání 1. dílu nového filmu ČT Jan Hus
kaple Andělů Strážných
kaple Nejsvětější Trojice
kostel Nejsvětější Trojice
20.00 Jílovský komorní sbor
kostel Panny Marie
kostel Povýšení sv. Kříže
Komentované prohlídky včetně vzácných varhan Rieger, výtvarná dílna pro malé návštěvníky
kostel sv. Františka Xaverského
kostel sv. Františka z Assisi
Čtení z knížky o sv. Františkovi, „Kde je co v kostele" aneb komentované prohlídky kostela a další hry pro malé návštěvníky
kostel sv. Václava
Komentované prohlídky s promítáním a výstavou o právě probíhající opravě kostela
kostel sv. Václava a Blažeje
modlitebna sboru Církve bratrské
Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého
zámecká kaple sv. Jiří
Komentované prohlídky, „Není kaple jako kaple" – soutěžní program s výtvarnou a pěveckou dílnou.
Jetřichovice, kostel sv. Jana Nepomuckého18.30 Koncert Českokamenického pěveckého sboru
Jílové, kostel Nejsvětější TrojiceSněžník, kaple Panny Marie
Jiříkov – Filipov, bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů20.00 – 20.30 Komentovaná prohlídka
20.30 – 20.50 Ukázky varhanní hudby
20.50 – 21.30 Komentovaná prohlídka
21.30 – 21.50 Ukázky varhanní hudby
Ludvíkovice, Obecní kaple
Malá Veleň – Jedlka, kostel sv. Anny
18.00 – 23.00 Komentovaná prohlídka kostela, výstava fotografií o historii kostela
17.30 – 23.00 Zapálení svíce (starý zvyk zapálit svíčku za někoho blízkého i dalekého, zesnulého i živého)
17.55 – 18.00 Zvonění zvonu z poloviny 15. stol. (zahájení Noci kostelů – srdce zvonu bije již 555 let)
18.00 – 18.30 Pěvecký koncert Bel Canto z Ústí n. L.
20.00 – 20.30 Varhanní koncert v podání A. Kavánové
Markvartice, kostel sv. Martina18.00 – 22.00 Komentovaná prohlídka kostela, promítání na plátno (historie kostela, původní stav, jednotlivé fáze opravy do současnosti)
20.00 Koncert Českokamenického pěveckého sboru
Mikulášovice, kostel sv. Mikuláše18.00 Zahájení – zvonění – komentovaná prohlídka – výstava antependií (vyšívaných oltářních pláten)
19.00 Výstava fotografií – Velikonoční jízda
20.00 Výstup na věž kostela, výstava starých modlitebních knížek
21.00 Koncert Mikulášovického pěveckého sboru za doprovodu varhan
23.00 Výstup na věž kostela
Rumburk, Loretánská kaple Panny Marie s ambitem a kostel sv. Vavřince17.00 – 20.00 Meditace a ztišení v loretánské kapli Panny Marie, výstava Život kostelů Broumovska v ambitu Lorety, komentované prohlídky Lorety s průvodcem,
ukázky varhanní hudby
Rumburk, Evangelický kostel
18.00 – 19.00 Jákob a žebřík mezi nebem a zemí (interaktivní program pro děti a rodiny)
Rumburk, modlitebna Církve adventistů sedmého dne
19.05 – 19.25 Za obzorem I. (dokument s aktuální tématikou každodenního života)
19.25 – 19.35 Čtení z Bible, hudební přednes
19.35 – 19.45 Jak a kde pomáhá ADRA
19.50 – 20.10 Za obzorem II
20.10 – 20.20 Čtení z Bible, hudební přednes
20.20 – 20.30 Jak a kde pomáhá ADRA
20.35 – 20.55 Za obzorem III
20.55 – 21.00 Ztišení, meditace 21.00 – 21.30 Závěrečné neformální posezení (možnost diskuze, rozhovorů, občerstvení)
Růžová, kostel sv. Petra a Pavla19.00 Kytarový koncert: Guitar Arte Trio
Srb. Kamenice, kostel sv. Václava18.00 – 23.00 Otevření kostela pro veřejnost, komentované prohlídky kostela, výstava liturgických předmětů, ochutnávka mešního vína, na cestu domů domácí moravský koláč a foto kostela
20.00 Koncert – křesťanský folk (varhany J. Svoboda, zpěv O. Dvořák) a Dětský chrámový sbor ze Srbské Kamenice
18.00 – 22.00 Každou celou hodinu vyzvánění všech šesti zvonů ⋌
Zdroj: Litoměřická diecéze