Pokud to ráz počasí dovolí, stihne děčínská správa Labských pískovců zvládnout ještě některé práce, které se staly součástí celoročního plánu péče o krajinu. Do svého letošního programu si ochránci přírody zařadili zhruba padesát akcí.

„Kromě likvidace invazních rostlin se pravidelně zaměřujeme na drobné i rozsáhlejší zásahy a úpravy, bez nichž se některé lokality a chráněná území neobejdou,“ vysvětlil Vladislav Kopecký, vedoucí správy chráněné krajinné oblasti. Ta v minulých letech pravidelně dostávala na péči o krajinu okolo čtyř milionů korun. Letos to bylo peněz o něco méně.

„Ovšem i tak jsme dokázali ty nejdůležitější práce zajistit. Patřilo mezi ně například ruční kosení a následná likvidace sklízené hmoty především z přírodních rezervací. Ale také z přírodně cenných luk v oblasti Nové Olešky, Srbské Kamenice a v případě ústeckého regionu na Petrovicku a v katastru Tisé,“ uvedl Kopecký.

Nejde samozřejmě jen o sekání trávy. Přírodní rezervace si vyžadují i četné další zásahy a nejrůznější druhy péče. Ve vytipovaných lokalitách se mění také skladba porostů. Dřeviny víceméně nežádoucí musí ustupovat těm původním.

Především v jarním období ochránci přírody využili peníze z programu péče o krajinu na odchyt a přenášení žab přes komunikace. Šlo o několik vytipovaných lokalit, kde by bez této pomoci zřejmě stovky životů kvákajících obojživelníků ukončila projíždějící auta.

Mezi opakující se projekty patří také hlídání hnízd sokolů stěhovavých. „Bohužel, je stále dost nenechavců, pro které je vidina získání mláďat těchto vzácných opeřenců hodně lákavá. Proto musíme mít hnízda pod kontrolou. Naštěstí letos na jaře jsem ve svěřené oblasti žádné pokusy o vybrání hnízd nezaznamenal,“ poznamenal Oldřich Rajchl, který měl hnízdící sokoly pod dohledem.

Správa Labských pískovců se také zaměřila na zlepšení, obnovu a instalaci zcela nových informačních panelů. Mají návštěvníkům chráněné krajinné oblasti usnadnit orientaci a také upozorňují na přírodní a další zajímavosti.

„Připravili jsme také čtyři tabule, na kterých jsou popsané podmínky, jež je nutné dodržovat při slézání skal v Národní přírodní rezervaci kaňonu Labe,“ uvedl šéf děčínské správy CHKO.

I zmíněným způsobem informování chtějí ochránci přírody předcházet některým zbytečným nejasnostem a případům konfliktům. Těch se většinou nedopouštějí organizovaní horolezci, ale spíše sváteční lezci. Mnozí z nich se pouštějí i do zdolávání skal v místech, kde to není dovoleno, a také bez potřebné vybavenosti. Není proto divu, že každoročně na území Labských pískovců dochází k vážným zraněním právě ve skalách. Kromě profesionálních zdravotnických záchranářů jsou pak na obtížně přístupná místa přivoláváni také dobrovolní hasiči z Hřenska. Na svém kontě už mají desítky takových zásahů.