Za první tři měsíce tohoto roku vstoupilo v platnost, nebo se připravuje, mnoho nových zdravotnických vyhlášek, předpisů a změn v zákonech. Lékařům neustálé změny vadí, ztěžují jim práci. Ale jak sami doktoři, tak pacienti, nemají jinou možnost, než si na ně zvyknout.

„Byla jsem doma týden s nemocnou dcerou. Překvapilo mě množství razítek, které jsem potřebovala u lékaře dostat na všechna potvrzení pro zaměstnavatele a sociálku,“ stěžovala si Milena Figarová z Děčína. Navíc ještě díky změnám v zákoně prý dostane peníze od sociálky za dobu, kdy ošetřovala dceru, až za měsíc. Kolik to bude, už ani nezjišťovala.

„Všechny nás trápí právě nové neschopenky. Jejich vyplňování nás zdržuje. Celý nový systém je neskutečně administrativně náročný,“ potvrdila varnsdorfská lékařka Olga Vodičková. Neschopenky, které vystaví, musí každý den posílat na správu sociálního zabezpečení, což jí zvyšuje náklady na poštovné. Neschopenky se totiž nevejdou ani do standardních obálek.

„Významně mi také ubylo pacientů v pracovní neschopnosti. Lidé se teď bojí svých zaměstnavatelů, kteří jim vyplácí nemocenskou, a toho, že za první tři dny nemoci nedostanou žádné peníze a raději si na nemoc berou dovolenou. Což je až neetické, protože na co si potom platí nemocenské pojištění?“ podotkla ještě Olga Vodičková.

Lékařce Marii Bílé z Děčína vadí, že změny, které probíhají ve zdravotnictví, nejsou dobře připravené: „Plno věcí díky tomu děláme zbytečně. Zrovna se učíme vyplňovat šestidílné neschopenky a za měsíc už zase nemají podle Ministerstva zdravotnictví platit, protože se neosvědčují. Vynakládáme tak spoustu času a energie nazmar, na úkor pacientů.“

Nesystematičnost změn vadí i doktorovi Petru Strakovi z Rumburku: „Situace ve zdravotnictví je velmi vážná. Pokud chceme zachovat úroveň péče, kterou poskytujeme pacientům, mělo by se ministerstvo zabývat tím, jak ekonomičtěji nakládat s penězi. Ale místo toho jsme zavalováni jednou novou vyhláškou za druhou. Ty většinou ani dlouho nezůstanou v platnosti.“ Konkrétně Petr Straka nechápe, proč se měnil způsob vydávání neschopenek, když ten starý dobře fungoval.

„Trávíme čím dál víc času tím, že alibisticky papírujeme. Jsme zavaleni neuvěřitelnou spoustou administrativy. Předpisy, kterými se musíme řídit, jsou neprofesionálně připravené a stále se mění. Těžko se v nich orientuje,“ myslí si Josef Kořínek, praktický lékař z Jiříkova.

„Nové neschopenky jsou jen poslední z nesystematických změn v dlouhé řadě dalších. Předtím to byl elektronický recept, což je podle mého názoru naprosto zbytečná záležitost. Další změna v psaní receptů má brzy následovat. Budeme na recepty psát jen chemickou látku, kterou pacient potřebuje k léčbě, lék si vybere v lékárně. To ani nekomentuji,“ povzdychl si Josef Kořínek.

Dodal, že zdravotnictví přitom pálí naprosto jiné problémy: „Například naprostý nedostatek sester, které teď potřebují mít vysokoškolské vzdělání. To je ovšem pro jejich profesi zbytečné a spíše je to odrazuje, protože, kdo by chtěl tak dlouho studovat, aby potom získal nepříliš dobře placené místo sestry.“