Žádné z měst na Děčínsku nemá speciální vyhlášku, která by majitele k udržování zelených ploch nutila, ani o jejím zavedení neuvažuje. Přitom léto je vrcholem pylové sezóny. Na rozdíl od jarních měsíců, kdy se alergici musí obávat nevíce pylů stromů, je v červenci nejvíce ohrožují právě trávy.

„Alergie se dají léčit, nebo jejich příznaky alespoň do značné míry ztlumit. K alergologům dochází ale jen polovina lidí, kteří alergiemi trpí. Zbytek se léčí u svého praktického lékaře, nebo bohužel nebere své onemocnění vážně,“ řekla děčínská alergoložka Alena Kellnerová. Lidem, kteří pylovou alergií trpí, doporučuje, aby nepodceňovali příznaky a na specialisty se obrátili.

„Současná legislativa, podle našeho názoru, ani neumožňuje vydat vyhlášku, kterou by město sankcionovalo zanedbávání zeleně. Pokud někde přerůstá trávník, upozorníme majitele, že podle zákona o obcích lze uložit pokutu tomu, kdo neudržuje své pozemky a poškodí tím vzhled obce,“ uvedl Přemysl Brzák, vedoucí odboru životního prostředí varnsdorfského městského úřadu. Podotkl ale, že obvykle ani není třeba sankci ukládat. Veřejnou zeleň seká město Varnsdorf sedmkrát ročně v parcích, třikrát na sídlištích a jedenkrát některé ostatní plochy na okrajích města.

Dagmar Žáková, mluvčí rumburské radnice dodala, že ani Rumburk nemá vyhlášku, která by ukládala povinnost sekat trávu na veřejných pozemcích: „Údržbu zeleně na soukromých pozemcích řeší vždy vlastník. Městskou veřejnou zeleň udržuje a ošetřuje firma na základě smluvního vztahu a také se o ni stará radnice v rámci veřejně prospěšných prací.“ V Děčíně sice samostatnou vyhláškou sekání trávníků rovněž nemají ošetřeno, ale reagují na podněty občanů, kteří si stěžují na zanedbanou zeleň.

„V případě, že nás lidé upozorní na zanedbání zelených ploch, provede odbor životního prostředí místní šetření a na základě zjištěných skutečností postupuje podle platného zákona. K takovým stížnostem dochází,“ připustila Markéta lakomá z děčínského magistrátu. Pokračovala ještě tím, že lidé upozorňují i na to, když se o zeleň nestará samo město, například přímo na jeho webových stránkách, ale na to magistrát rychle reaguje

„Právě neposekané a přerostlé zelené plochy jsou významným zdrojem alergenů. V létě to jsou hlavně traviny, jako například Bojínek, Kostřava, Psárka a Pýr. Zanedbaná alergie může vést až k astmatickým záchvatům. Informace o výskytu alergenů v ovzduší se dají ovšem snadno zjistit na stránkách www.pylovasluzba.cz,“ připomněla alergoložka Sellnerová.