Dvacet korun, ale třeba i tři stovky. Tolik budou podle novely příslušného zákona od počátku příštího roku platit každý den vlastníci a provozovatelé vozidel, kteří nemají sjednané povinné ručení. V celé České republice je takových nepojištěných motorových prostředků okolo osmi set padesáti tisíc. Odhadem několik stovek až tisíc jich je i na Děčínsku.

„Pokud je někdo uveden v registru jako vlastník vozidla bez sjednaného ručení, měl by rychle učinit potřebné kroky k nápravě. Jinak ho čekají nemalé finanční výdaje,“ připomněl Jakub Hradec, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů. Právě do jejího garančního fondu poplynou vybírané příspěvky, které ovšem samotné pojištění nenahrazují.

Databázi motorových prostředků už začala Česká kancelář pojistitelů prověřovat i v děčínském regionu a bude tak mít potřebný přehled o tom, kdo ručení platí a kdo ho sjednané vůbec nemá. Kancelář pak neplatiče vyzve k úhradám do garančního fondu.

„Bude to zákonná povinnost, se kterou se musí každý nepojištěný motorista vyrovnat v určené třicetidenní lhůtě. Pokud se tak nestane, zahájíme s ním proces vymáhání vyměřené částky. Vše může skončit následnou soudní žalobou a nařízenou exekucí,“ zdůraznil Jakub Hradec.

Řidiči nepojištěných vozidel způsobí každoročně na území republiky více než pět tisíc nehod s celkovou výší škod okolo půl miliardy. Pokud způsobí škodu nepojištěný řidič, hradí poškozeným jejich oprávněné nároky Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu s následným vymáháním uhrazených škod na vlastníkovi nebo provozovateli nepojištěného vozidla.

Například dvacet korun denně po dobu nesjednaného povinného ručení musí do garančního fondu platit vlastník motocyklu s objemem válců do 350 kubických centimetrů. Za osobní automobil o obsahu do 1850 ccm to bude padesát a za autobus už 160 korun. Třísetkorunový příspěvek denně se pak týká nejrůznějších tahačů a nákladních vozidel.

„Myslím, že systém takovýchto poplatků je naprosto v pořádku, i když se mnohým motoristům asi moc zamlouvat nebude. Máme v rodině dvě auta a povinné ručení jsme vždycky platili. Nevím, proč by se jiní vlastníci motorových vozidel měli téhle povinnosti vyhýbat,“ tvrdil Karel Mareš z Děčína.

Do problémů se mohou dostat i mnozí řidiči, kteří třeba své starší auto někomu darovali k rozebrání na náhradní díly a nebo ho mají kdesi na zahradě či v kůlně odstavené jako nepojízdné. Pokud nedošlo k vyřazení takového vozidla z evidence, původní majitel nadále v registru figuruje jako vlastník se všemi povinnostmi z toho vyplývajícími. A týká se to i povinného ručení. Toho se zbaví až v případě vyřazení z evidence motorových vozidel.

„Jenže k tomu může dojít až na základě předložení dokladu o ekologické likvidaci vozidla,“ připomněla jednu z důležitých podmínek vyřazení vedoucí oddělení vnitřních věcí děčínského magistrátu Milena Šikýřová-Mestlová. Vzhledem k hrozbě odvádění příspěvků do garančního fondu kvůli neplacení povinného ručení se dá očekávat, že bude výrazně přibývat i žadatelů o likvidaci autovraků.

„Je to činnost, kterou se na našich provozech běžně zabýváme. Vzhledem k přísnějším zákonným opatřením na ochranu životního prostředí i předpokládanému zvýšení náporu na likvidaci nepojízdných vozidel chceme rozšířit technické zázemí pro sběr a zpracování autovraků v našem děčínském areálu,“ uvedl místopředseda představenstva akciové společnosti Kovošrot Group CZ Jiří Královec.

Uvažované úpravy už pokročily do fáze posuzování vlivu stavby na životní prostředí.

„Princip změn spočívá v tom, že dosud se Kovošrot zabýval likvidací autovraků v Děčíně v menší míře a na to má odpovídající vybavení. Protože půjde o podstatné rozšíření této činnosti, musí firma změnit provozní řád včetně posudku EIA,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí děčínského magistrátu Jiří Hykš.