Před několika lety dlužila jedna z obyvatelek České Kamenice na nájemném dva tisíce korun. Majitel soukromého bytu ji vyzval k úhradě dlužné částky, ale dotyčná paní na výzvu nereagovala. Zřejmě si myslela, že pan domácí vymáhání svých peněz vzdal. Po delším čase se ale nestačila divit. Vymáhaný dluh se všemi soudními, penalizačními a exekučními náklady se vyšplhal ke třicetitisíco­vé sumě.

„Když mi ta paní popisovala situaci, ve které se ocitla, tak byla hodně zoufalá. Ale do potíží se její rodina dostala vlastní vinou. Bohužel, lidé si podobné trable způsobují hlavně tím, že jejich řešení neustále odkládají a často si i myslí, že se nějakým způsobem daných povinností zbaví. Třeba i tím, že odmítají přebírat korespondenci,“při­pomněla vedoucí hospodářsko správního odboru českokamenické radnice Marie Palečková.

O možné tvrdosti zákona se dlužníci nejvíce přesvědčují právě v případech, kdy mají závazky vůči soukromým vlastníkům nebo společnostem, které jim poskytly peníze prostřednictvím půjček a úvěrů. Tam přicházejí exekuční či jiné sankce poměrně dost rychle. Pokud se stávají dlužníky vůči svým městům a obcím, spoléhají na jakousi benevolentnost.

„Tolerance a jisté pochopení svízelné ekonomické situace dotyčného jednotlivce nebo rodiny nemohou být bezmezné. Když třeba početnější rodiny nehradí poplatky za svoz komunálního odpadu od samotného počátku, kdy tato zákonná povinnost vznikla a mají tak několikaleté dluhy, nemohou se divit razantnějšímu postupu vymáhání dlužných částek. Vždyť celková pohledávka města už dosahuje výše jednoho milionu korun,“ poznamenal tajemník městského úřadu v České Kamenici Lubomír Tůma.

Českokamenická radnice před několika týdny předala agendu sto čtyřiceti neplatičů za komunální odpad advokátní kanceláři z Mladé Boleslavi.

„Město se dohodlo na vymáhání těch nejvyšších dluhů. V případě menších částek mají lidé šanci uhradit je třeba splátkami ze sociálních dávek. Pokud na tento způsob nebudou chtít přistoupit, vystavují se riziku, že při pozdějším exekučním vymáhání dluhů zaplatí podstatně více,“ uvedla Marie Palečková.

Služeb stejné mladoboleslavské právničky už více než rok využívá město Šluknov. Není to ale kvůli dluhům za komunální odpad, které radnice vymáhá sama, ale advokátní kancelář se stala nepříjemným protivníkem pro mnohé šluknovské neplatiče pokut za přestupky.

„Předali jsme jim seznam asi sto dvaceti provinilců, kteří vyměřené pokuty odmítali delší dobu zaplatit. Zhruba polovina z nich už má obstavené účty, exekuci na plat a nebo dostala platební výměry na úhradu dluhů. Nezůstalo ale u někdejší původní tisícikorunové pokuty, ale se všemi dalšími nabalenými poplatky je to třeba i částka deset tisíc korun a více,“ rekapituloval šéf přestupkové komise šluknovského městského úřadu Jan Kunze. Dodal, že i na základě razantnějšího vymáhání pokut už lidé s jejich úhradami v poslední době tolik neotálí.

Zlepšuje se i platební morálka v případě poplatků za komunální odpad. „Zatím se podařilo nárůst dluhů zastavit, nových už tolik nepřibývá, protože lidé si začínají uvědomovat, že pak by ve skutečnosti při exekučním vymáhání museli zaplatit podstatně více,“ připomněla vedoucí ekonomického odboru šluknovské radnice Zdeňka Janečková.