„Ambulantní neurologický provoz zůstane v plné míře zachován v době normální pracovní doby od 7 do 15.30 hodin. Pacienti indikovaní 
k hospitalizaci na lůžkové neurologické oddělení pro nové onemocnění budou směrováni k hospitalizaci na lůžkovém oddělení neurologie v Ústí nad Labem, při transportech zdravotnickou záchrannou službou případně do nejbližší spádové oblasti," uvedla vedoucí tiskového a organizačního oddělení Krajské zdravotní Eva Urbanová.

Dočasné uzavření lůžkové části neurologického oddělení znamená také omezení iktového centra, které se zaměřuje na léčbu lidí s mrtvicemi.

„Rozhodně nebude ohroženo zdraví nebo život pacientů. V případech mrtvice se totiž nejedná o minuty, jako v případě resuscitací, ale o hodiny. Dnes je stanoven limit čtyř hodin od události, kdy je potřeba zahájit léčbu. A tento limit samozřejmě bude splněn," řekl pro Děčínský deník ředitel děčínské nemocnice Michal Hanauer.

Právě limit čtyř hodin pro zahájení léčby je důležitý z pohledu zmírnění následků mrtvice. Pokud se pacient s mrtvicí dostane včas do odborného centra, je velká šance, že se podaří následky cévní příhody eliminovat na naprosté minimum.

Pacienti z Děčínska budou po domluvě se zdravotnickou záchrannou službou převáženi na nejbližší iktové centrum. Z Děčína tak lidi s mrtvicí sanitka odveze do Ústí nad Labem, z Českokamenicka nebo severní části okresu Děčín do nemocnice v České Lípě. V nutném případě může pro pacienta s mozkovou příhodou vzlétnout také vrtulník záchranné služby. Stejně jako se to děje běžně již nyní. Rychlost zásahu a převozu vrtulníkem především v odlehlých oblastech je nanejvýš v malých desítkách minut.

„V žádném případě se tak nestane, že by pacient nebyl odborně ošetřen na odborném pracovišti," dodává ředitel Hanauer.

„Provoz neurologické konziliární služby pro pacienty na ostatních akutních lůžkových odděleních nemocnice zůstane zachován. Jedná se o krátkodobé omezení provozu lůžkového neurologického oddělení s ohledem na i zde nepříznivou personální situaci," doplňuje Eva Urbanová.

Kromě neurologie omezí Krajská zdravotní na prázdniny provoz také dětského oddělení v děčínské nemocnici. Od 1. července bude uzavřené dětské lůžkové oddělení a odborné dětské ambulance. Novorozenecké oddělení a porodnice bude po celou dobu prázdnin v plném provozu. Plně funkční také bude lékařská pohotovostní služba pro děti ve stávajícím rozsahu. Od 1. srpna bude zahájen provoz odborných ambulancí dětského oddělení a od 1. září zahájí plnohodnotný provoz dětského oddělení včetně lůžkového oddělení. Jedná se o prázdninové omezení provozu s ohledem na personální situaci.

Také na dětském oddělení jsou totiž problémy s obsazením všech pracovních pozic. V současné době chybí jen na dětském oddělení děčínské nemocnice čtyři lékaři a jedna sestra.

Právě problém se zdravotními sestrami se nyní snaží řešit vláda. V současné době totiž musí mít sestra pro plnou kvalifikaci kromě střední školy také školu vysokou.

Zdravotní sestry by měly mít podle návrhu plné pracovní kompetence po čtyřech letech střední školy a roku vyšší odborné školy. Vláda schválila změnu zákona, která zjednoduší vzdělávání sester. Model 4+1 má nahradit dosavadní systém, kdy sestra musí po střední škole projít ještě tříletým bakalářským studiem.

Povinnost zdravotních sester mít vysokou školu ruší novela zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, kterou nyní posoudí Sněmovna.

Nyní ze středních zdravotnických škol vycházejí zdravotničtí asistenti, kteří mohou pracovat jen pod dohledem.

Ti by si rokem studia na vyšší odborné škole kompetence doplnili, což by navýšilo příliv vzdělaných sester do nemocnic.

Psali jsme: Na léto
 se uzavře dětské oddělení v děčínské nemocnici…ZDE…