O finančních problémech nemocnice se mluvilo delší dobu. Až nyní, po vypracování analýzy novým vedením nemocnice, je jasné, že – a jak – je nemocnice zadlužená.

„Nemocnice není v dobré kondici. Za loňský rok vykázala ztrátu 16 milionů při obratu zhruba 200 milionů korun," vypíchl nejzásadnější údaj ze zprávy pro majitele předseda představenstva Lužické nemocnice Karel Schäfer.

Velkou část dluhu tvoří tak zvané vratky zdravotním pojišťovnám. Tedy zpětné platby za zdravotní péči, která byla zálohově pojišťovnami zaplacena, ale ve skutečnosti byl počet výkonů výrazně nižší. To bude mít s největší pravděpodobností dopad na hospodaření nemocnice i v letošním a příštím roce. Od skutečně vykázané zdravotní péče se totiž odvíjí vyplacené zálohy v dalších letech.

Přitom podle Schäfera nejsou lidé méně nemocní než v předchozích letech, ani neabsolvují méně zdravotnických úkonů. Často si ale prý vybírají jiné zdravotnické zařízení.

Výše dluhů a rozsah problémů zaskočil vedení města. Rumburk je totiž téměř stoprocentním vlastníkem nemocnice. K úplnému vlastnictví mu chybí pouze jedna akcie – tu vlastní neznámý majitel.

„Je to daleko horší, než kdokoliv očekával. Je tam propastná zadluženost, největší problém je s cash flow," říká rumburský místostarosta Alois Kittl o společnosti, která zaměstnává přibližně tři stovky lidí a poskytuje zdravotní péči pro celý Šluknovský výběžek.

Bližší podrobnosti, které jsou v analytické zprávě uvedené, zatím nechtěl Karel Schäfer zveřejnit. Nejprve se 
s nimi seznámí zastupitelé 8. června na pracovním jednání. A ve druhé polovině června pak projednají problémy Lužické nemocnice na veřejném jednání zastupitelstva. Konečné slovo pak bude mít valná hromada nemocnice poslední červnový den.

A pro zastupitele nebude jednoduché rozhodnout, jakým způsobem ztrátu městské nemocnice uhradit.

„Zastupitelstvo se k tomu bude muset nějakým způsobem postavit. Nejspíše to bude nutné vyřešit dalším zadlužením, protože městský rozpočet také není v tak dobré kondici, abychom si to mohli dovolit zaplatit z našich peněz. Ale bohužel, tento případný úvěr nepůjde na investice, ale do provozu," přibližuje možné řešení problémů rumburské nemocnice Alois Kittl s tím, že město letos poslalo do nemocnice v rámci navýšení základního jmění již čtyři miliony 
a další dva miliony tam ještě pošle. Zvýšit základní jmění musela Lužická nemocnice loni kvůli novému zákonu o korporacích, který nařizoval nejméně dvoumilionové základní jmění. To se ale nakonec zvedlo o více než 22 milionů. Tehdejší vedení města a nemocnice to zdůvodňovalo kapitálovou přiměřeností.

Ale ani letošní splátka navýšení základního jmění nebude na úhradu loňských milionových dluhů zdaleka stačit.

A nebýt právě města, byla by loňská ztráta dvojnásobná. Přibližně stejnou částku, jako je ztráta, loni totiž do nemocnice poslali rumburští zastupitelé. Ti každoročně dávají dotaci, která v posledních letech pravidelně přesahuje deset milionů korun.

Ani tak rozsáhlé finanční problémy by neměly rumburskou nemocnici položit.

„O možném uzavření nemocnice jsme ani jedinou vteřinu neuvažovali, to prostě není možné," uklidňuje obyvatele Šluknovského výběžku místostarosta Kittl.

Pokud by k uzavření došlo, tak by museli pacienti jezdit buď do padesát kilometrů vzdáleného Děčína, nebo České Lípy v Libereckém kraji. Případně by mohli využít také nemocnici v saském Sebnitz. Tam by ale museli sáhnout s ohledem na tamní ceny výrazně hlouběji do peněženky.

Jednou z možností, jak dlouhodobě řešit problémy malé nemocnice, by mohl 
být vstup strategického partnera.