Ordinaci najdou pacienti v Pavilonu I v ulici U Nemocnice. Ordinační doba je každé úterý od 13 do 14.30 hodin.