Ve vleklý soudní spor se pravděpodobně promění insolvence Lužické nemocnice v Rumburku, která loni skončila v konkurzu. Insolvenční správkyně totiž vyzvala město, kterému zdravotnické zařízení patřilo, aby uhradilo ztrátu z roku 2018. Rumburku se ale více než 50 milionů korun platit nechce a spor směřuje do soudní síně.

Hlavním argumentem pro uhrazení ztráty za rok 2018, která přesáhla 52 milionů korun, byl dřívější souhlas vedení Rumburka s tím, že nemocnice může v tomto roce hospodařit se ztrátou do 53 milionů korun. Insolvenční správkyně Martina Jinochová Matyášová to vnímá jako jasný pokyn vedení města špitálu, že má dál pokračovat v činnosti, přestože je v hluboké ztrátě.

„V případě vzniku újmy na straně dlužníka jako ovládané osoby mělo město povinnost takovou újmu dlužníku vyrovnat. V minulosti město své zákonné povinnosti dostálo. Z právních jednání města v působnosti valné hromady dlužníka vyplývá, že si město bylo své povinnosti vědomo také pro řešení výsledku hospodaření za relevantní rok 2018,“ uvedla insolvenční správkyně v dopise z poloviny října, kterým Rumburk vyzvala k uhrazení uvedené sumy a který má redakce k dispozici. Právě nepokrytí ztráty bylo hlavní příčinou úpadku nemocnice.

„Není objektivní důvod, pro který by následky výkonu vlivu města na činnost Lužické nemocnice měli nést věřitelé Lužické nemocnice jako insolvenčního dlužníka,“ píše dále v dopise Jinochová Matyášová, která podle svých slov musí vymáhat všechny pohledávky.

Minulý týden její výzvu projednala rada města poté, co si nechala vypracovat tři právní rozbory od renomovaných advokátních kanceláří. Podle starosty Lumíra Kuse všechny tři posudky doporučily městu odmítnout zaplatit požadovanou částku. „Rozhodli jsme se, že půjdeme do soudního sporu. Doposud se u nás nic takového nestalo a jednalo by se o precedent,“ vysvětlil Kus. Ten odmítá i to, že by o údajném dluhu města vůči nemocnici s insolvenční správkyní, která podle svých slov preferuje domluvu, mohl jednat o výši dlužné částky. „Nemáme se na základě čeho dohodnout,“ doplnil rumburský starosta.

Další postup bude nyní záležet na věřitelském výboru, kterému insolvenční správkyně předloží stanovisko Rumburku. Pokud se rozhodne o peníze soudit, bude se jednat pravděpodobně o mnohaletý spor. Podle Kuse by si město muselo v případě prohry pravděpodobně vzít úvěr na uhrazení dluhu.

Lužická nemocnice se dlouhé roky topila ve finančních problémech. Její majitel, město Rumburk, do ní musel každoročně posílat desítky milionů korun, aby pokryl její ztrátu. Když loni vystoupala na více než padesát milionů, zastupitelé ji odmítli uhradit a nemocnice skončila v insolvenci. Tomu předcházelo i několik kol jednání o vstupu strategického partnera. První jednání s krajem nevedla pro město k uspokojivému závěru, vlastník se proto vyhlásit otevřený tendr na prodej nemocnice. Ten ale skončil úplným krachem, nabídku nepodal ani jeden zájemce. Špitál za 63 miliony korun nakonec koupil letos Ústecký kraj, jeho nemovitosti a vybavení přejdou od nového roku pod jeho příspěvkovou organizaci Krajská majetková.

Ztráty zdravotnického zařízení stále rostou. Jen v okamžiku vyhlášení konkurzu byly za nemocnicí zajištěné pohledávky ve výši téměř 90 milionů korun, další ztráty však zdravotnické zařízení kupilo i v následujících měsících. Pokud by případná žaloba uspěla a částka získaná za prodej nemocnice a z vymáhání dluhů převýšila celkovou pohledávku, dala by přebytek insolvenční správkyně zpět do akciové společnosti Lužická nemocnice s poliklinikou, kterou stoprocentně vlastní Rumburk. Tato firma vyhlášením konkurzu nezanikla.