Slavnostní poklepání na základní kámen si odbyli krajští politici a představitelé Krajské zdravotní loni na podzim, ještě v těsném sousedství domků, které vznikly za druhé světové války pro potřeby lazaretu. Ty jsou ale již minulostí, stejně jako budova bývalé patologie s charakteristickou věžičkou, která ustoupila chystanému parkovišti. „V Děčíně probíhá vše podle plánu, a to i časového,“ řekl po návštěvě děčínského staveniště místopředseda představenstva Krajské zdravotní (KZ) Leoš Vysoudil.

Po demolici dvou starých pavilonů přišly na řadu také významné terénní úpravy, aby se chystané budovy do vytyčeného prostoru vůbec vešly. Nyní tak dělníci pracují na mohutných základech, které ponesou část nemocnice, jíž projdou kromě jiného všichni akutní pacienti. „Součástí investice je výstavba nového pavilonu emergency s expektačním pokojem, dvěma zákrokovými sálky, třemi lůžky na crash roomu a RDG – CT. Kromě toho zahrnuje také čtyři operačních sály, centrální sterilizaci, osm lůžek jednotky intenzivní péče a šest lůžek ARO,“ vyjmenovala rozsah nového pavilonu mluvčí KZ Jana Mrákotová.

Zdravotnický holding vyjde investice na 880 milionů korun, 150 milionů by měla zaplatit dotace.

Současné stavební práce se pacientů příliš nedotýkají, v případě většího pohybu techniky je jen omezen vjezd do areálu nemocnice. Skutečné komplikace přijdou teprve ve fázi, kdy se bude propojovat nový pavilon se stávající budovou chirurgie. Na to by mělo dojít v posledních měsících stavby, tedy zhruba od poloviny příštího roku. Částečně bude tak nezbytné některé pacienty odklánět do dalších nemocnic v kraji. To by se ale nemělo dotknout porodnice, která by měla najít dočasný azyl v prostorách současné gynekologie.

Investice nemají obdoby

„Investiční akce takového rozsahu v Krajské zdravotní, ale troufnu si říct, že i v celém Ústeckém kraji, nemají obdoby. Vnímáme je samozřejmě jako absolutní prioritu. Chtěl bych poděkovat našim zaměstnancům a také všem návštěvníkům našich nemocnic, že chápou omezení, která jsou v souvislosti se stavbami nezbytná. Na nové stavby se všichni těšíme, budou představovat významné zkvalitnění zdravotní péče,“ řekl předseda představenstva KZ Ondřej Štěrba.

Ani po dokončení nového pavilonu stavební ruch v děčínské nemocnici neutichne, Krajská zdravotní totiž připravuje další etapu modernizace největšího zdravotnického zařízení na Děčínsku. Její součástí bude pavilon péče o matku a dítě, hemodialyzační středisko a nadzemní propojovací chodba z nové emergency do pavilonu interny. Díky tomu bude možné projít ta nejdůležitější oddělení nemocnice bez potřeby vyjít ven.

Na svém posledním předprázdninovém jednání tuto investici schválilo představenstvo KZ, které uložilo generálnímu řediteli Petru Malému zpracovat podmínky pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby.