Anna Knorre. Josef Seidl. Anna Felber. Ti všichni žili do čtyřicátých let v Děčíně, po smrti byli pochovaní na hřbitově na Škrabkách. Jejich náhrobní kameny nyní našli dělníci pracující na obnově Růžové zahrady na děčínském zámku. „Dohromady se jedná o devět kamenů. Po jejich nálezu jsme se obrátili na pracovníky státního okresního archivu, který na zámku také sídlí. Díky tomu se nám podařilo poměrně rychle identifikovat, z kterého hřbitova pochází,“ říká ředitelka zámku Miroslava Poskočilová s tím, že nález překvapil pracovníky stavební firmy i správu zámku.

O přítomnosti náhrobků v Růžové zahradě totiž nikdo neměl nejmenší tušení. Na zámek se dostaly s největší pravděpodobností před více než 60 lety, kdy probíhala poslední velká rekonstrukce. Všechny kameny byly otočené nápisy do země a sloužily jako podstavce pod těžkými kamennými květináči, které byly součástí výzdoby zahrady. Že se do Růžové zahrady dostaly zrovna v 60. letech není náhoda. Tehdy se totiž řada hřbitovů upravovala. „Například na Folknářích jezdily buldozery, které to tam měly srovnat,“ říká historik z děčínského státního okresního archivu Petr Joza. Samotným ostatkům se tehdy příliš velká péče nevěnovala, velmi často byly nahrnuté na jedno místo, případně vybagrované.

Podobné zacházení se starými náhrobními kameny přitom není v poválečných časech ničím výjimečným nejen v Sudetech. Používají se po zrušení původního hrobového místa například pro nové náhrobní kameny nebo i jako stavební materiál. Opracovaný kámen byl totiž vždy poměrně drahou záležitostí, a tak se lidé snažili využívat ty, které již měli k dispozici a snižovat tak náklady na stavby. Například v České Kamenici byly deskami z válečného pomníku zaklopené kanalizační šachty, náhrobky z rozběleského hřbitova pak posloužily jako krytí parovodu. Na místě tohoto hřbitova dnes stojí tovární haly. Ještě před několika lety, kdy se v této lokalitě znovu stavělo, dělníci odkryli poměrně velké množství ostatků.

Děčínská průmyslová škola na Letné prošla v uplynulých letech náročnou rekonstrukcí, další opravy ještě přijdou.
Střecha, fasáda i okna. Oprava průmyslovky nekončí, dočká se nového sportoviště

Extrémním případem pak byla dlažba v historickém centru Prahy, která pocházela podle Židovské obce ze židovského hřbitova v Údlicích na Chomutovsku. Jiní odborníci si pak myslí, že by původní kameny mohly stát na židovském hřbitově na pražských Vinohradech.

Náhrobní kameny původních obyvatel Děčína v Růžové zahradě nezůstanou. Správa zámku se již domluvila s městem a správou hřbitovů, že se vrátí tam, kde pod nimi byli uloženi zemřelí obyvatelé Děčína a Podmokel. Tedy na hřbitov na Škrabkách.