Poukázky jako pomoc v nouzi nabídne českokamenická radnice tamním lidem. Za poukázky si budou moci ti, kteří se dostali do tísně, nakoupit jen jídlo a nejnutnější hygienické potřeby. „Vytipujeme obchody, kde bude možné poukázky používat, Lidé si za ně rozhodně nepořídí alkohol, cigarety a nebo jiné tabákové výrobky,“ vysvětlila vedoucí hospodářsko správního odboru českokamenické radnice Marie Palečková.

Velmi chudých lidí začne přibývat. Nezaměstnanost v okrese stoupá, k poslednímu lednu dosáhla míra nezaměstnaností skoro dvanáct a půl procenta, více než devět tisíc lidí hledá práci.

„My s žádnou pomocí formou poukázek nepočítáme, ani na to nemáme v rozpočtu připravené peníze. Kdo chce, může u nás pracovat, budeme mít několik míst na veřejně prospěšných pracích,“ řekl varnsdorfský starosta Josef Poláček.

To ČEZ je oproti Varnsdorfu lidumil. Zaplatí všem domácnostem pojištění plateb za elektřinu pro případ ztráty zaměstnání. Každý, kdo přijde o práci a přihlásí se na pracovní úřad po 1. 3. 2009, nebude muset platit tři měsíční zálohy na elektřinu. Zaplatí je za něj pojišťovna, u které mu ČEZ zaplatil pojistku.

„Týká se to celé domácnosti, tedy partnerů ve vztahu manžel – manželka či registrovaný partner – partnerka. Je přitom jedno, na koho je veden elektroměr a kdo z nich přijde o práci. Jedinou podmínkou je to, že musí být oba přihlášeni k trvalému pobytu na stejné adrese. Pokud mají ale každý jinou adresu, pak mají smůlu,“ řekl mluvčí severočeské divize ČEZ Ota Schnepp.

Sociální odbor města Rumburku vyplácí mimořádnou finanční pomoc, která je určena na odůvodněné nezbytné náklady, či na zdůvodněný jednorázový výdaj, nebo se vyplácí při újmě na zdraví. Vyplacená částka může být až do výše 2020 Kč a úřad měsíčně vyplácí tyto peníze zhruba deseti žadatelům.

„V současně době vyplácíme příspěvek i na školní lyžařské výcviky dětí ze sociálně slabších rodin,“ poznamenala mluvčí rumburské radnice Dagmar Žáková.

Město rovněž hradilo jednomu rumburskému občanovi nocleh v děčínském azylovém domě, vyplácí příspěvky i rodičům, kteří si berou na prázdniny své děti, umístěné v ústavu. „V mimořádném případě jsme poskytli i příspěvek rodině na výživu a výchovu dětí, které si vzala do své pěstounské péče a doposud nebylo soudně o příspěvku rodině rozhodnuto,“ dodala mluvčí. Poukázky na jídlo v současné době v Rumburku neposkytují, ale uvažují o tom.

V Děčíně chudí lidé také dostávají poukázky, a to už asi patnáct let. „Dáváme je těm, o nichž víme, že peníze utratí jinak než by měli. Třeba, že je propijí nebo nahází do automatu, ostatní dávky, například na bydlení dostanou buď v hotovosti, nebo je za ně město uhradí,“ řekl Markéta Lakomá z kanceláře děčínského primátora. Částky vyplacené lidem v nozi letos dosáhnou v Děčíně skoro třiceti milionů korun. „V současné době máme poukázky obchodního řetězce AHOLD, za tyto je možné nakoupit potraviny, základní hygienické potřeby, kromě tabákových výrobků a alkoholu vše potřebné. Tyto poukazy vydáváme jako okamžitou pomoc, nebo rodinám či jednotlivcům, kteří mají problémy s hospodařením. Na vlastní oči jsem viděla prodavačku, jak vyndává zákazníkovi s naší poukázkou zboží, které se za ně nesmí kupovat,“ dodala Lakomá.