Pracovníci některých firem na Děčínsku se sháněním vánočních dárků vyčkávali až na listopad. Věděli totiž, že podle kolektivní smlouvy s odbory právě v tomto měsíci, při doplatku mzdy za měsíc říjen, jim na jejich bankovní konto přijde a nebo si ve výplatních sáčcích domů odnesou více peněz, než v jiných měsících.

„Odměny jsme vypláceli právě teď a v průměru se tyhle vánoční bonusy pohybovaly okolo necelých jedenácti tisíc korun,“ hlásil ekonomický náměstek ředitele Dopravního podniku města Děčína Vojtěch Sobotka. Připomněl, že vyplácení podílů na hospodářských výsledcích má jasně daná pravidla. Zaměstnanci, kteří u firmy nejsou ještě ani rok, s podobným vylepšením mzdy počítat nemohou.

„Takových pracovníků, jedná se vesměs o řidiče, tady máme okolo třiceti. Vyplácení odměn má i stabilizační charakter a máme zájem na tom, aby lidí věrných firmě dlouhodobě bylo co nejvíce,“ tvrdil Sobotka.

Motivační složka mzdy sehrává významnou roli při odměňování pracovníků ve společnosti Alcan Děčín, která se zabývá výrobou hliníkových tyčí , profilů a trubek.

„Záleží na tom, jaké úrovně plnění motivačních ukazatelů zaměstnanci a týmy dosáhnou. Tarifní plat si na základě dosahovaných výsledků mohou vylepšit každý měsíc v průměru o dvacet až třicet procent,“ uvedl výrobně technický ředitel děčínské společnosti Josef Kreuter. Dodal, zaměstnanci jsou motivování také na plnění nejdůležitějšího hospodářského ukazatele podniku. Tato složka je vyplácena po finanční uzávěrce zpravidla v únoru následujícího roku. V případě příznivého vývoje plnění podnik vyplácí zálohu už v průběhu posledního čtvrtletí stávajícího roku. Loni překročila průměrná měsíční mzda ve společnosti Alcan Děčín Extrusion hranici třiceti tisíc korun.

Mezi významné exportéry na severu Čech i v republikovém měřítku se ve svém oboru řadí podnik TOS Varnsdorf. Je předním světovým výrobcem obráběcích strojů a center. Nepříznivý dopad vlivu korunu vůči evropské měně „ošidí“ letošní celkové tržby varnsdorfské společnosti v meziročním srovnání nejméně o dvě stě padesát milionů korun, ale i tak podnik za své výrobky utrží přes tři miliardy korun. To je oproti loňsku navýšení o více než sedm set milionů.

„Od této bilance se odráží i výplata odměn, které naši zaměstnanci dostaly v plné výši podle kolektivní smlouvy za hospodaření v loňském roce a stejně tak tomu bude i v případě letošních výsledků,“ uvedl Jan Rýdl mladší, finanční ředitel varnsdorfské akciovky. Průměrná mzda ve firmě překračuje třicet tisíc korun a od té se v příslušné procentuelní výši pohybují i vyplácené finanční bonusy.

Do odměňování v děčínském Feroxu promlouvají hospodářské výsledky dosahované nejen v samotném Děčíně, ale záleží i na tom, jak si vedou další firmy mezinárodního uskupení Chart. Tato společnost má své závody nejen v USA, ale třeba i v Číně a některých dalších zemích.

„Zaměstnanci dostávají roční odměny ve výši patnácti procent jejich mzdy. Je to formou poskytování čtvrtletních záloh a podle toho, jak dopadnou celoroční hospodářské výsledky, dostanou na začátku dalšího roku doplatek odměn,“ vysvětlil šéf personálního a finančního oddělení děčínského Feroxu Miroslav Němec.

Některé menší firmy v děčínském regionu před vánočními svátky nepotěší své zaměstnance vůbec. Na výplatu odměn nemají peníze a tak jejich pracovníci dostávají i na konci roku jenom běžný plat.

„Je to i případ naší firmy. Protože došlo k omezení zakázek pro zahraničního odběratele a musíme tak řešit určité finanční těžkosti, nemohli jsem si dovolit vyplácet žádné peníze navíc,“ poznamenal spolumajitel rumburské společnosti Katapult CT Josef Šic.

V souvislosti s finanční krizí světové ekonomiky a tím i nutným utlumením výroby v určitých oborech může být situace v příštím roce složitější i pro společnosti, které si zatím nevedly špatně.

„Třeba budou muset přechodně zmrazit mzdy a přikročí také k omezení vyplácených odměn,“ poznamenal analytik děčínského úřadu práce Vlastimil Pažourek.