Podíl nezaměstnaných buď stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo všech sedm okresů Ústeckého kraje. Nejvyšší byl už standardně v okrese Most a činil 6,4 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Litoměřice, a to 3,3 procenta.

Podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 5,4 procenta a podíl nezaměstnaných mužů klesl na 4,0 procenta. 

Téměř k dokonalosti opravili Rostislav Kakara se synem prvorepublikový lehký bunkr v Srbské Kamenici.
FOTO: Průvodci je 11 let. Srbská Kamenice láká na nové Muzeum lehkého opevnění