Výstavba křížové cesty probíhala v letech 1738 až 1756. Celkem bylo postaveno dvanáct sloupků: zastavení číslo I až XI a XIII, dřevěný kříž jako XII. zastavení, kaple Božího hrobu jako XIV. zastavení, grotty svatého Petra a svaté Máří Magdalény a Getsemanská zahrada.

Podle pověsti křížovou cestu postavil pivovarnický tovaryš Anton Drössel. Při putování za prací se zavázal slibem, že pokud ve Šluknově nalezne práci a domov, vystaví na čedičovém kopci křížovou cestu. Práci si našel v panském pivovaru, založil domácnost a započal se stavbou cesty na místě Petrovy jeskyně. Nejdříve pracoval sám, postupně se našli další dobrovolníci a přispěvatelé.

K rozšíření cesty došlo v roce 1770, kdy byla vystavěna kaple Kalvárie na místě dřevěného kříže. V letech 1860 – 1870 byla postavena kaple Žaláře Krista, v roce 1872 kaple Poslední večeře a v roce 1925 kaple Bičování Krista. V letech 1995 – 2005 město Šluknov křížovou cestu opravilo. Do výklenků zastavení byly umístěny kopie reliéfů, které vyřezali zdejší řezbáři. Dochovaly se i původní dřevěné reliéfy. Křížová cesta se souborem soch Getsemanské zahrady je od roku 1958 nemovitou kulturní památkou.