Cena za první místo národního kola Evropské 
ceny prevence kriminality skončila v Děčíně. Získal ji projekt děčínské městské policie Asistent prevence kriminality. Základním tématem soutěže byl komplexní přístup k prevenci kriminality v komunitách. Městská policie Děčín tak uspěla se svým projektem Asistent prevence kriminality.

„Cenu vnímám jako potvrzení toho, že asistent prevence kriminality je aktivitou fungující, smysluplnou a potřebnou. S tímto projektem jsme začali již v roce 2009,a to na bázi dobrovolné aktivity samotných obyvatel sociálně vyloučené lokality," říká ředitel děčínské městské policie Marcel Horák a dodává:

„V poměrně krátké době asistenti svůj přínos prokázali, což se projevilo v našich statistikách rapidním poklesem stížností obyvatel na problémy v oblasti veřejného pořádku, majetkových deliktů 
a občanského soužití," dodává ředitel s tím, že se díky Ministerstvu vnitra podařilo vytvořit pracovní místa asistentů.

„A v této aktivitě úspěšně pokračujeme i v současné době, kdy je projekt hrazen se značným přispěním Evropského sociálního fondu. Důkazem úspěšnosti projektu je 
i to, že s odstupem dvou let pracovní místa asistentů zřídilo, nebo se na jejich zřízení chystá, již několik desítek měst 
a obcí," dodal Horák.

Cenu za první místo národního kola Evropské ceny prevence kriminality převzali zástupci děčínské městské policie.Náměstek ministra vnitra Jaroslav Hruška při slavnostním předání zdůraznil obrovský přínos preventivních projektů zejména v regionech se značnými sociálními problémy jako v případě severních Čech.

Ministerstvo vnitra bude podle jeho slov také nadále v maximální míře podporovat, 
i přes nedostatek finančních prostředků, projekty prevence kriminality samospráv.

„Důležité je, že občané roli asistentů přijali, a o důvěře lidí svědčí to, že se na ně přímo obracejí s žádostmi o pomoc při řešení jejich situace. Projekt v této podobě by měl skončit za rok, budeme se ale snažit získat prostředky i z jiných zdrojů, abychom fungování asistentů zabezpečili i do budoucna," říká děčínský primátor František Pelant.

Cílem projektu asistent prevence kriminality je jednak zvýšit bezpečnost a pocit bezpečí obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách, jednak poskytnout cílové skupině potřebné znalosti, dovednosti a praxi, a zvýšit tak jejich uplatnitelnost na trhu práce.

V Děčíně nyní působí jedenáct asistentů prevence kriminality, kteří se podílejí na dohledu nad veřejným pořádkem na sídlištích v Boleticích, Bynově nebo na Starém Městě.