Domácí násilí si podle výzkumů udržuje v Česku stabilní úroveň, a to 16 procent v populaci starší 15 let. Od ledna loňského roku ale dostala policie silný nástroj na pomoc obětem – institut vykázání násilníka z domu.

Například agresivní opilý manžel, který bije a ponižuje svou ženu, může být díky tomuto opatření vykázán na deset dní z domácnosti. Pokud ohrožení trvá déle, může být násilník vykázán z domu opakovaně, a to až na dobu jednoho roku. O tom už ale musí rozhodnout soud. Na pomoc obětem fungují ve všech krajích takzvaná intervenční centra, která nabízejí psychosociální a právní pomoc.

„Nejvíce se ve statistikách vyskytuje kategorie 30 až 40 let a z hlediska pohlaví je to jednoznačně žena a z hlediska vztahu je to stav manželský,“ říká Petra Vitoušová, prezidentka Bílého kruhu bezpečí, jenž se zabývá pomocí obětem násilí. Kromě toho se množí například případy, kdy agresory jsou dospělé děti, jež útočí na své rodiče.

„V některých případech to znamená, že jsou vykázáni třeba dva sourozenci, kteří žijí společně s rodiči a ubližují jim,“ upřesňuje Vitoušová.

Jen za uplynulý rok zakázala vstup Policie ČR násilníkům v 862 případech. V 58 případech přitom šlo o opakované vykázání ve stejných domácnostech.

Jak je to na Děčínsku

V loňském roce se policisté na Děčínsku zabývali čtrnácti případy, kdy si lidé přišli stěžovat na soužití s partnerem.

„Ve třech případech jsme násilníka vykázali a v pěti případech jsme mu zakázali vstup do domácnosti,“ upřesnil děčínský policejní mluvčí Ladislav Cvik.
Letos zatím řešili dva případy, v jednom z nich tyrana vykázali.

Upozornil, že domácí násilí je pokládáno za poměrně zvláštní, samostatný fenomén z hlediska toho, vůči komu a za jakých psychologických okolností je uplatňováno. Je to složitý a komplexně podmíněný jev, ve kterém se uplatňují různé skupiny příčin.

„Domácím násilím se míní velmi tvrdá a nezdravá podoba partnerských vztahů označována jako zneužívání partnera. Označujeme tímto pojmem fyzické, psychické, sexuální násilí mezi partnery, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stupňující tendenci a vážně poškozuje celistvost nebo rozvoj osobnosti týrané osoby,“ popsal čin Cvik.

V Děčíně existuje azylový dům pro muže a matky s dětmi. Sem se mohou lidé, kteří zažívají domácí násilí, uchýlit do doby, než se jejich situace vyřeší.
„Kromě toho, že jim poskytneme ubytování a podmínky pro běžný život, tedy možnost uvařit si, vyprat, vyžehlit a podobně, pomáháme jim situaci řešit. Poskytneme i sociální poradenství, které zahrnuje poskytování kontaktů na různé organizace, které se problematikou domácího násilí zabývají,“ řekla vedoucí děčínského Azylového domu pro muže a ženy s dětmi Jana Kostřánková. Doplnila, že dům je schopen poskytnout i tak zvané utajené bydlení, to znamená, že ženě zajistí pobyt v jiném azylovém domě v republice.

Ženy, jež přicházejí do azylového domu, nepřijdou vždy kvůli tomu, že by je partner týral. „Některé ženy ani nemají zájem to řešit, to, že žili v domácím teroru, vyjde na povrch až při osobních pohovorech s nimi,“ upozornila Kostřánková.

Domácí násilí

ŠTĚPÁN PLAČEK
ALICE KLAUBENSCHALKOVÁ