Za telekomunikační služby platí radnice děčínského regionu v celkovém součtu každoročně miliony korun. Počítač s internetovým napojením a nebo telefon na pracovním stole jsou pro úředníky nezbytnými a samozřejmými pracovními pomůckami. Leckdy ovšem neslouží jen k vyřizování úředních, ale i soukromých záležitostí.

„Několikrát jsme se takovými případy zabývali na poradách vedení úřadu a nebo takové prohřešky v rámci svých pravomocí napomenutím či jinak řešili vedoucí příslušných odborů. Pokud ale vím, tak za období šesti let, kdy jsem v čele města, se nikdy nejednalo o tak závažné provinění, které by skončilo okamžitým rozvázáním pracovního poměru,“ rekapituloval primátor Děčína Vladislav Raška.

Staly se ovšem i případy, že za zneužívání elektronické pošty a nebo služebních telefonů k soukromým účelům následovaly na děčínském magistrátu citelnější postihy, než pouhé napomenutí.

„Někteří úředníci a úřednice na takovéto porušování pracovní kázně doplatili krácením odměn a nebo osobního ohodnocení. Myslím, že to pro ně bylo dostatečným ponaučením, aby stejný prohřešek už neopakovali,“ dodala vedoucí personálního a mzdového oddělení děčínského magistrátu Eva Tomášková.

Využívání počítačů a telefonů pravidelně sleduje i vedení městského úřadu v Rumburku.

„Každý zaměstnanec už při přijetí do pracovního poměru svým podpisem potvrdí, že byl seznámen s tím, k čemu svěřené pracovní prostředky jako jsou počítače a nebo telefony může využívat. Kdyby na některém pracovišti došlo k závažnějšímu porušení daných pravidel, to se podaří zjistit poměrně snadno díky pravidelným kontrolám,“ uvedl tajemník městského úřadu Miroslav Majzlík.

Vzhledem ke stálým paušálním poplatkům není zákaz vyřizování soukromé elektronické pošty nebo brouzdání na internetu pro úředníky rumburské radnice dogmatem.

„Podstatné je, aby se tak nedělo v pracovní době. I na to se při svých kontrolách zaměřujeme. Po skončení pracovních povinností si naši úředníci mohou v přijatelné míře své privátní záležitosti vyřizovat,“ dodal Majzlík.

Ani soukromé hovory ze služebních telefonů nejsou na rumburské radnici ničím nemožným. Zaměstnanci si je ale musí platit. Před několika měsíci dostal určitý okruh úředníků k dispozici služební mobily se stanovenou výší hovorného. Když měsíční limit překročí, musí rozdíl opět zaplatit ze svého.

„Celkově náš úřad za telefony platí stále méně peněz,“ dodal tajemník.

Hospodárné využívání pevných telefonních linek i služebních mobilů považují za samozřejmost i na ostatních městských úřadech.

„Je to pravidelně sledovanou součástí provozních výdajů radnice. Pokud by se na nějakém pracovišti úřadu výrazně zvýšil počet hovorů, tak se hned zajímáme o to, z jakých důvodů se tak stalo. Myslím, že na tohle si naši úředníci dávají pozor. Proto ani k žádným závažným proviněním v tomhle směru nedochází,“ tvrdil místostarosta Jílového Václav Zibner.

Děčínský deník oslovil i několik úředníků radnic. Většinou potvrzovali, že vyřizování soukromých záležitostí elektronickou poštou nebo služebními telefony je pro ně v pracovní době tabu.

„Když jsem ale zrovna musela nedávno nechat syna několik dnů nemocného doma, tak jsem ho párkrát kontrolovala hovory ze služebního telefonu. Většinou to ale nedělám,“ přiznala se jedna z úřednic pod příslibem, že nebude zveřejněno její jméno ani radnice, kde pracuje.

„Myslím, že pár telefonátů je daleko menším prohřeškem, než udržovaná hladinka alkoholu některých zdejších kolegů,“ dodala.