Návštěvy budou moci za pacienty opět přicházet v nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově, Litoměřicích i Rumburku.

"Pro návštěvy však bude i nadále platit povinnost dodržovat platná protiepidemická opatření v podobě používání ochrany nosu a úst respirátory FFP2, dodržování minimalizace počtu návštěvníků a patřičných rozestupů ve zdravotnických zařízeních," upozornili zástupci Krajské zdravotní s tím, že návštěvy na neinfekční části oddělení následné péče se řídí podle platného domácího řádu.

Následky prudkého větru v Ústí nad Labem. Čtvrtek 17. února
Větrný čtvrtek na severu Čech: živel srážel stromy a bral plechy ze střech

Výrazné omezení naopak zůstává na infekčních odděleních. Tam si konkrétní pravidla určují sami ředitelé jednotlivých nemocnic. 

Zákaz návštěv na všech lůžkových stanicích ve všech nemocnicích Krajské zdravotní platil od 4. listopadu 2021 jako preventivní opatření na ochranu před nákazou koronavirem SARS-CoV-2, způsobujícím onemocnění covid-19.