Návštěvníci Národního parku České Švýcarsko jeho správcům příliš starostí nedělají. Většina z nich se chová podle návštěvního řádu a strážci přírody dokonce ani nezaznamenal nějaké houfné nájezdy sběračů lesních plodů, jako je tomu třeba v Krkonoších. „Sběr lesních plodů pro vlastní potřebu je samozřejmě povolen. Houbaři a borůvkáři ovšem občas poruší zákaz vstupu do oplocenek, kam vysazujeme jedle a buky. Mnohdy si ani nevšimnou, že mladé stromky poničí,“ řekl mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Právě tyto stromy by přitom měly v budoucnosti utvořit základ přirozeného lesa v národním parku.

Běžného turistu nečekají v parku žádná zvláštní omezení. Platí zcela běžná pravidla pro pobyt v lese, návštěvníci nesmí rozdělávat oheň ani kouřit nebezpeční lesních požárů, odhazovat odpadky, rušit hlučným chováním, táboření mimo vyhrazená místa, tedy pouze v kempu v Mezní Louce,, domácí zvířata nesmí volně pobíhat. Pro cyklisty pak platí zlaté pravidlo pohybu po značených cyklotrasách, obdobné pravidlo platí také pro jezdce na koních. „Přesto se strážci setkávají s kuriozními výmluvami těch, kteří pravidla porušují. „Cyklista v cyklooblečku, s bicyklem a přílbou na místě, kam se na kole téměř nedá dojet, tvrdí, že není cyklista, tramp v první zóně parku, který zabloudil, tvrdil, že větrá spacák, nebo přistihli Na Gabrielině stezce u příležitosti Dne otců pochodujícího a na trumpetu troubícího muže,“ popsal kuriozní případy porušení řádu Salov.

První zóna

Jediné zásadní omezení čeká návštěvníky v prvních zónách národního parku, do které smí vstupovat pouze po značených turistických cestách. Toto území představuje zhruba dvacet nejcennějšího území. „Ale i tady ovšem turisté najdou mnoho kilometrů značených stezek. Hranice 1.zóny je v terénu snadno rozpoznatelná podle červeného pruhového značení na stromech a označení tabulkami,“ upozornil mluvčí.

Pro horolezectví jsou v návštěvním řádu vyhrazena místa, kde je možno lézt celý rok, a místa, kde je horolezectví omezeno v době hnízdění vzácných ptačích druhů (od 1.3.-30.6.), které si často k vyvedení mladých vybírají právě římsy pískovcových skal využívaných horolezci.

Stráž přírody

Nad dodržováním návštěvního řádu dohlíží stráž přírody, která v terénu nefunguje jen jako policie, ale také jako informační služba, která návštěvníkům ochotně poradí v případě dotazů. „Řadu pochybení návštěvníků má na svědomí neznalost výše popsaných pravidel. Občas pak nastává i jev opačný, kdy návštěvníci např. bojí sbírat borůvky, protože se mylně domnívají, že se to nesmí. K porušování návštěvního řádu ovšem dochází spíše ojediněle,“ tvrdil Salov.

Za porušení návštěvního řádu může strážce hříšníkovi uložit pokutu. „Vždy se posuzuje individuálně závažnost daného přestupku. V terénu může být uložena bloková pokuta až 1000 Kč, obvykle se ale přestupky řeší spíše domluvou, kdy strážce vysvětluje důvody, proč je důležité daný zákaz dodržet. V případě vysoce závažných přestupků však může dojít až ke správnímu řízení. To se týká třeba rozdělávání ohně v lese, opakované úmyslné vjezdy do parku, založení černé skládky a podobě.