„Velice mě těší, že mají lidé zájem o své okolí a snaží se aktivně o zlepšení prostředí, ve kterém žijí. Participativní rozpočet se stále více dostává do povědomí lidí, kteří si uvědomují, že sami mohou rozhodnout o tom, kam část peněz z rozpočtu města půjde,“ řekl náměstek primátora Jiří Anděl.

Své nápady mohli lidé z Děčína přihlásit do konce ledna, nyní se na všechny projekty podívají magistrátní úředníci. Musí posoudit, zda jsou uskutečnitelné a zda splňují všechna pravidla děčínského participativního rozpočtu. Teprve poté budou moci dát svým favoritům hlas lidé v hlasování. Mezi podmínky patří například maximální náklady půl milionu korun na jeden projekt. Jednotlivé návrhy na investice musí také mířit pouze do majetku Děčína.

Tato omezení vyřadí z dalších kol některé návrhy. To se bude pravděpodobně týkat nápadu na zpřístupnění Pastýřské stěny pro invalidy prostřednictvím šachty bývalého výtahu. Ten počítá se stavbou dvou výtahů, což by si vyžádalo desítky milionů korun.

Lidé se velmi často ve svých nápadech zaměřují na zlepšení podmínek pro pěší. To se týká například propojení Želenic s centrem města, úpravy cestiček v lesoparku Bažantnice nebo zkratky od východního nádraží na Staré Město podél náhonu do Zámeckého rybníka, kde je dnes jen vyšlapaná bahnitá cesta.

Další nápady se dotýkají umění ve veřejném prostoru. Pokud uspějí v hlasování, mohou ozdobit umělecká díla například park před kinem Sněžník, kruhový objezd u Výtopen nebo část pravobřežního nábřeží Labe.

Loni byl hned s několika projekty úspěšný Dmitrij Pljonkin. Jedním z nich byla obnova vnitrobloku v Zámecké ulici, který je značně zanedbaný. „Chceme zde obnovit dětské hřiště a upravit celý vnitroblok,“ řekl Pljonkin. Spolu s jeho nápadem uspělo také umístění basketbalových košů dvora domu v Zámecké ulici. Pljonkin loni uspěl i s jiným nápadem. Navrhl rozmístit po městě volně přístupné houpačky. Těch by se po domluvě s městským architektem Ondřejem Benešem mělo v ulicích města objevit dohromady pět.

Dohromady loni uspělo jedenáct projektů. Některé jsou už hotové, další jsou rozpracované a dostat by se na ně mělo během letošního roku. Hotové je například prořezání Sněžnické vyhlídky, kam přibyla také lavička. Nejpozději na konci května by mělo být možné si zacvičit na workoutovém hřišti v Březinách.

Částečně pokročil projekt obnovy dětského dopravního hřiště na Kamenické ulici. To bylo zatím odplevelené, další práce jsou v plánu letos. „Následovat bude oprava povrchů, údržba zeleně, osazení a namalování dopravního značení,“ uvedl mluvčí magistrátu Luděk Stínil.