V jeho recepci na Václavském náměstí je nově umístěna sbírková pokladnička a informační tabulka 
k projektu Návrat lososů.

První pokladnička

Jedná se o první zprovozněnou sbírkovou pokladničku v historii projektu vůbec. Myšlenka jejího umístění v Adrii vzešla v roce 2012 z popudu vedení hotelu, který je držitelem ekoznačky EU „Květina".

„Hotel Adria využil další možnost pomoci české přírodě. Ačkoliv poloha hotelu uprostřed Václavského náměstí v samém centru Prahy tomu příliš nenasvědčuje, bere si hotel péči o své okolí 
k srdci. Nejen naši zaměstnanci, ale i hosté přispívají 
k tomu, abychom zachovali vše, co stojí za to, i pro další generace," říká manažer hotelu Karel Doubek.

„Národní park České Švýcarsko k těmto pokladům podle mého názoru rozhodně patří. Uvědomujeme si, že není možné donekonečna pouze brát, ale že je potřeba také vracet – v tomto případě lososy 
do říčky Kamenice," dodává 
s tím, že hosté tak mohou pomocí kasičky podpořit dobrou věc. „Třeba se příště nepotkáme v hotelu Adria, ale na dalším vypouštění malých cestovatelů na jejich dlouhou plavbu," dodává.

„Do projektu Návrat lososů se zapojují nejen jednotlivci, ale stále častěji také firmy, které cítí spoluodpovědnost za stav naší přírody," říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko.

„Tento vývoj vítáme nikoli jen proto, že pomáhá projekt financovat, ale především proto, že představuje důležitý trend v postojích k využívání přírody a krajiny. V konečném důsledku se tak i lidé mohou opět těšit ze zdravého prostředí pro život," dodává Benda.

Přispět může každý

Projekt Návrat lososů po ukončení tříletého sbírkového období v říjnu 2012 postoupil do další fáze. Nová sbírka umožňuje adopci lososů jak prostřednictvím pokladniček, tak i zasláním příspěv-
ku na sbírkový účet číslo
78-5333340217/0100. Zprovoznění adopcí cestou dárcovských SMS je v přípravě.

Autor: Tomáš Salov