Kde nyní jste? Takovou otázku uslyší každý, kdo zavolá na tísňovou linku. Jenže jak co nejrychleji najít odpověď v cizím městě? Třeba pomocí unikátních číselných kódů na lampách veřejného osvětlení. Jenže na Děčínsku byste na lampách štítky s čísly hledali marně. Jedinou výjimkou jsou železniční přejezdy, které mají svá čísla nalepená na signálním zařízení.

„Lampy s unikátními číselnými kódy v kraji nemáme,“ říká mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Přesto je pro záchranáře a policisty každý údaj, který zpřesní místo nehody nebo krizové situace vítaným přínosem a může urychlit zásah.

„Jakékoliv systémy zajišťující upřesnění místa zásahu, jsou významným přínosem zejména pro urychlení dojezdu posádek zdravotnické záchranné služby na místo události, kde se člověk ohrožený na zdraví nebo životě nachází. V případě dostupnosti takovýchto údajů od dalších správců těchto objektů, bychom poskytnutí takovýchto dat velmi uvítali,“ nebrání se vylepšení Martin Repko ze zdravotnické záchranné služby. Také policisté by se zavedení podobného systému navigačních štítků nebránili, ale nyní využívají své osvědčené metody.

„K výkonu naší každodenní činnosti a určení místa události se stále ještě řídíme především vytěžením oznamovatele v součinnosti s operačním střediskem policie, které řídí a koordinuje pohyb policejních hlídek a místní znalostí policisty či policistky, sloužící v daném služebním obvodu,“ uvedla Petra Trypesová z děčínské policie.

Míč je v tuto chvíli především na straně měst a obcí. Třeba v České Kamenici, která spravuje přibližně tisícovku lamp, se k podobnému systému nestaví negativně.

„Umíme si představit osazení nějakou evidencí, která by usnadnila orientaci po městě,“ řekl českokamenický starosta Martin Hrušku.

Naopak v Děčíně o něčem podobném zatím neuvažují. A to i přesto, že by bylo možné vytvořit síť téměř sedmi tisíc orientačních bodů.

Velké nadšení z jednoduchého navigačního systému, který úspěšně funguje již dlouhé roky například v Praze, nemají ve Varnsdorfu.

„Systém provozovaný lokálně by přinesl městu poměrně značné náklady na jeho vybudování a zejména údržbu a jeho výsledek by byl velmi pochybný, z mého pohledu žádný,“ je přesvědčen pracovník krizového řízení ve Varnsdorfu Jiří Sucharda. Podle jeho slov je smysluplné například značení přejezdů, protože se jedná o celostátní jednotný systém a podklady k němu mají záchranáři k dispozici. Stejně smysluplný vidí také systém v národním parku.

„Lokální značení některých měst nepovažuji z pohledu záchranáře za vhodné a užitečné,“ doplnil.