Zhruba patnáct kilometrů nových cyklostezek mají k dispozici milovníci cykloturistiky v Národní parku České Švýcarsko. Jeho ředitel Pavel Benda v sobotu ráno slavnostně přestřihl pásku jedné z nich a pak se společně s dalšími účastníky aktu mohl vydat na cyklotúru.

„Nové cesty jsme vybrali tak, aby cyklisté měli alternativu k páteřní silnici vedoucí národním parkem a po jeho obvodu,“ řekl Benda. Doplnil, že cyklisté teď mohou využít vyznačených cest po obvodu národního parku a zvolit tak příjemnější i bezpečnější cestu lesem.

Celkem správa parku pro cykloturistiku vyhradila čtyři nové úseky cyklotras o délce asi patnáct kilometrů. První úsek nesoucí označení 21A spojuje Mezní Louku s křižovatkou Tři prameny přes Meznou. Další tři úseky spojují Jetřichovice s turisticky oblíbenou lokalitou Na Tokání, odtud se cyklisté nově dostanou k lokalitě První brána nad obcí Doubice. Posledním úsekem pak je spojovací cesta od První brány k obci Kyjov u Krásné Lípy. Tyto tři úseky jsou jednotně označeny číslem 3076.

„Cyklotrasy v Národním parku České Švýcarsko mají převážně terénní charakter, jedná se obvykle o cesty s pevným, nikoli však asfaltovým povrchem. Proto jsou vhodné především pro trekkingová nebo horská kola,“ řekl Pavel Svoboda, vedoucí oddělení stráže přírody Národního parku České Švýcarsko. Upozornil, že kromě vhodných kol by k výbavě každého cyklisty měla vedle přílba i značná dávka obezřetnosti. „Cyklisté by měli být opatrní a nepřeceňovat vlastní síly, kvůli členitému terénu mohou být stoupání velmi dlouhá či prudká. Rozhodně není ostudou z kola sesednout a překonat obtížné úseky pěšky,“ dodal Svoboda.

V národních parcích České republiky mohou cyklisté využívat pouze tras, které jsou pro cyklistiku vyhrazeny. Doposud měli cyklisté v Národním parku České Švýcarsko k dispozici asi čtyřicet kilometrů tras, po úpravě této sítě jejich délka vzrostla na pětapadesát. Striktnější pravidla pro provozování cyklistiky v národních parcích vyplývají ze zákona o ochraně přírody a krajiny.

„Jedním z nejvýznamnějších problémů národních parků obecně je masovost turismu, to je také jeden z důvodů, proč zákon povoluje jízdu na kolech jen po vyhrazených trasách,“ uvedl Pavel Svoboda. Návštěvníky nabádá ke vzájemné toleranci: „Je také důležité uvědomit si, že cyklotrasy nejsou navzdory označení určeny jednoúčelově pro jednu skupinu návštěvníků, řadu z nich využívají kromě cyklistů jak pěší turisté, tak i jezdci na koních. Aby vyznavači těchto rozličných forem turistiky měli z návštěvy národního parku hezký zážitek, musí se trochu uskromnit a ponechat prostor i pro ostatní návštěvníky.“