Nezapomenutelné zážitky, krásné přírodní prostředí, komentované prohlídky a mnoho dalšího nabízí Národní park České Švýcarsko, jehož historie se píše od roku 2000. Počátky se sice nesly ve skromném duchu z hlediska zázemí či vybavení, na druhou stranu nechybělo nadšení a elán, díky čemuž se podařilo naplnit plány a budoucí přání. Přesto se jeho vznik neobešel bez boje.

„Po založení Národního parku Saské Švýcarsko na druhé straně hranice v roce 1990 česká strana oficiálně přislíbila, že v brzké době vznikne národní park i na straně české. Debata o něm, především o jeho územním vymezení, se však poněkud protáhla,“ popsal začátky ředitel Správy NP České Švýcarsko Pavel Benda.

Za tu dobu národní park několikrát změnil ekonomický model. Původně vznikl jako příspěvková organizace, poté se přeměnil na rozpočtovou organizaci, aby se před třemi lety vrátil k původnímu modelu. „Troufám si říci, že takovými organizačními turbulencemi neprošel žádný jiný národní park v naší zemi,“ doplnil Benda.

Správu NP České Švýcarsko několikrát navštívil i ministr životního prostředí Richard Brabec, který ocenil hlavně funkční regionální partnerství, na němž se tu správa podílí a spoluvytváří tak harmonické podmínky nejen pro ochranu přírody, ale také pro život v sousedství národního parku. „Přeji parku, aby jeho impozantní skalnaté území stále bylo nerušeným domovem zdejších druhů rostlin a živočichů, nám všem pak mnoho radosti a inspirace naší překrásnou přírodou,“ řekl Brabec.

České Švýcarsko by se neobešlo také bez strážců, kteří mají pestré zaměstnání. Věnují se mimo jiné komentovaným prohlídkám a opravám stezek. „Trochu sisyfovskou prací je údržba prvků turistické infrastruktury a označení zvláště chráněných území, které často nevydrží nápor návštěvníků nebo nepřežijí dramatické proměny místní krajiny,“ přiblížil vedoucí oddělení stráže přírody Pavel Svoboda.

Velkým přínosem jsou i dobrovolní strážci, kteří nejdříve absolvují 200 hodin společných služeb. „Jejich vůle přispět ke zlepšení stavu přírody přes všechny překážky, se kterými se denně setkávají, je obdivuhodná a zaslouží si poděkování,“ dodal Svoboda.

Často musí v nejmladším národním parku najít soulad mezi zájmy ochrany přírody a očekáváním ze strany návštěvníků, místních obyvatel, chalupářů či různých zájmových skupin. „České Švýcarsko je krajinou oplývající poklady jak přírodními, tak i kulturními, ale musím upřímně říci, že pro mě osobně jsou největším pokladem pracovníci správy národního parku, současní i bývalí, a místní lidé, kteří spojili svůj život právě s tímto unikátním územím,“ zdůraznil Benda.

Během dvaceti let došlo k poměrně dramatickým proměnám. Kromě rozšíření kůrovce se projevily i změny, o které se zasloužila aktivní péče o les. Předvídat budoucnost dalších dvaceti let může být ošidné, přesto existuje společná česko-saská Vize ochrany přírody chráněných území v Českosaském Švýcarsku. Na základě zkušeností počítá s přirozenou obnovou porostu na území parku. Mělo by dojít k výraznému posunu v druhovém složení ve prospěch listnatých stromů. „Takto rozsáhlé území ponechané přírodě bude mít zásadní význam nejen pro nerušený vývoj řady druhů, ale také jako jedinečná laboratoř sledování přirozeného vývoje lesa z pohledu vědců, návštěvníků i pro účely ekologického vzdělávání,“ doplnil mluvčí Správy NP České Švýcarsko Tomáš Salov.