Na čtyři ochranné zóny bude nově rozdělen Národní park České Švýcarsko. Na doporučení jeho rady je vyhlásí ministerstvo životního prostředí. Některým obcím se ale nelíbila rychlost, s jakou byly nové zóny stanoveny.

Doposud byly v národním parku tři a byly označené čísly. Po novele zákona o ochraně přírody budou čtyři – od nejpřísněji chráněné přírodní, přírodě blízké, zóny soustředěné péče až po kulturní krajinu, kde je možné téměř běžně hospodařit.

„Nová zonace člení území Národního parku České Švýcarsko podle způsobu, jakým má být prováděna péče o jeho ekosystémy, určuje tedy hlavně, kde a v jaké míře bude člověk zasahovat do přirozeného vývoje,“ řekl ředitel správy národního parku Pavel Benda.

V nejpřísněji chráněné zóně tak bude jako doposud například okolí Pravčické brány, Růžovský vrch nebo soutěsky Kamenice. Místa s kulturní krajinou mají být podle návrhu v národním parku jen tři – na Mezné, Mezní Louce a Na Tokáni. Zatím se jedná jen o návrh, konečnou podobu stanoví ministerstvo životního prostředí. To by se ale mělo řídit podobou zónace, kterou projednala rada národního parku. V té zasedají kromě ochránců přírody zástupci obcí, Klubu českých turistů nebo ústecké univerzity.

Některým obcím se nelíbilo to, s jakou rychlostí byl návrh projednán. „Určitě si neosobujeme právo říkat, kolik kde má být jakých druhů stromů. Na to nejsme odborníci. Myslím si ale, že se vše mohlo projednat pečlivěji a ne narychlo během letních prázdnin,“ uvedl starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

Podle mluvčího správy národního parku Tomáše Salova byl při schvalování návrhu rozhodující právě čas. Mírná úprava zón totiž má pomoci v boji s kůrovcem, který ničí lesy prakticky v celé republice. „Oproti současnému stavu je z přírodní zóny přesunuto do zóny přírodě blízké přibližně pět procent současné první zóny,“ uvedl Salov.

Až do schválení novely zákona totiž mohla správa parku zasahovat proti kůrovci i v prvních zónách. Přechodným ustanovením zákona ale o tuto možnost přišla.

Správa parku tak na tomto území nemohla zpracovat ani dřevo spadlé při posledních dvou velkých vichřicích. To spolu se suchem nahrálo množení kůrovce. „To by samo tolik nevadilo, pokud by první zóny nesousedily s jinými oblastmi, kde podle zákona zasahovat musíme,“ vysvětlil Tomáš Salov.

Dalším důvodem jsou podle mluvčího národního parku říjnové komunální volby. „Mohlo by se totiž stát, že se výrazně promění vedení jednotlivých obcí a my bychom museli jednání začínat prakticky od začátku,“ dodal Salov.

KLIDOVÁ ÚZEMÍ

Na rozdíl od dřívější zónace neřeší ta nová přístupnost jednotlivých zón pro návštěvníky. Pravidla pro ně budou nastavena při vyhlášení klidových území, do kterých turisté budou moci vstupovat jen po vyhrazených cestách. V současné době platí přechodné ustanovení, kdy někdejší první zóny národních parků jsou současně považovány za klidové území i zónu přírodní.

Po novele zákona, která ruší původní třístupňovou zonaci, tedy pro návštěvníky nenastaly žádné významnější změny z hlediska návštěvnických pravidel.