Vážený pane předsedo vlády,
rádi bychom Vás a vládu České republiky jménem Strany zdraví sportu prosperity (SZSP) požádali o urychlené řešení problematiky nepřizpůsobivých občanů v mnohých lokalitách Ústeckého kraje a dalších oblastí České republiky. Předpokládáme, že Vám není nutno vysvětlovat, že valnou většinu nepřizpůsobivých tvoří cikánské obyvatelstvo, které se za staletí působení v naší zemi nejenže z valné většiny neintegrovalo, ale bohužel ani neadaptovalo. V tom samozřejmě není Česká republika výjimkou, i v ostatních evropských zemích je situace obdobná. Výsledkem jsou pak krádeže, znásilnění, příživnictví, neochota pracovat, vzdělávat se, dodržovat zákony a základní hygienické normy a zcela zničené lokality mnohých měst zejména v severních Čechách a na severní Moravě. Naopak zcela významně se toto etnikum podílí na obchodování s drogami a prostituci. V neposlední řadě pak někteří Cikáni, zejména ti, kteří jsou velmi dobře živeni z různých dotací a grantů, neváhají, aby při jakékoliv příležitosti poškodili dobré jméno České republiky.

Velmi nás mrzí, že zatím jediné, co vláda při nepokojích na severu Čech dokázala, je zmlácení lidí, kteří jen chtějí normálně žít, nebýt obtěžováni a okrádáni a z jejichž daní většina Cikánů žije. Dalším „skvostným“ nápadem vlády je uvažované nalití miliard do zbytečných sociálních a vzdělávacích programů pro toto etnikum. Zbytečných proto, že do řešení cikánské problematiky se za dvacet let napumpovalo neskutečné množství peněz a svoji energii jí věnovalo mnoho lidí, z nichž mnozí již prohlédli. Vše evidentně bez hmatatelných výsledků, čehož jsou zejména poslední cikánské provokace a delikty jasným důkazem.

Přitom řešení se nabízí, jedná se o významné zpřísnění výplat sociálních dávek, vázaných na péči o dítě (děti), zejména pravidelnou školní docházku, bezúhonnost a ochotu pracovat, případně být aktivní při vyhledávání práce. Je nutno zpřísnit dohled nad rodinami, které pravidelně odkládají své děti do dětských domovů nebo předávají své potomky do fiktivní péče prarodičů a to z důvodu zvýšených sociálních dávek, či jejichž děti páchají trestnou činnost, bohužel v ČR z důvodu věku nepostižitelnou. Snížení trestné odpovědnosti na 10 – 12 let by nebylo od věci. Důležité je též využívání dlouhodobě nezaměstnaných při živelných pohromách (např. povodně). Jednoduše řečeno – nechceš pomoci, nedostaneš sociální dávky. Dalším opatřením by mohla být ztráta sociálních dávek při delším vycestování mimo republiku. V jiných zemích jistě čerpali mnohé sociální výhody. Je třeba zpřísnit hygienické předpisy, limitovat sociální příspěvky na bydlení, vyžadovat pravidelné hlášení na sociálních úřadech a úřadech práce. Při neplnění by měl následovat okamžitý trest a to významným snížením sociálních dávek. U dlouhodobě nezaměstnaných a problematických jedinců doporučujeme část dávek poskytovat formou poukázek na základní potraviny, tedy ne na alkohol a cigarety. Dalším opatřením by mělo být významné zvýšení kontroly heren a výkupen sběrných surovin ze strany policie ČR, případně upravení legislativy v této oblasti. Dále požadujeme výrazné zvýšení ochrany poškozených trestnou činností a nedotknutelnost osobního vlastnictví. Bohužel smutnou skutečností v této zemi je popotahování mnohých přepadených za nepřiměřenou obranu. Požadujeme též okamžité zřízení centrálního registru přestupků a povinnost vězňů při opakovaných či zvlášť závažných trestných činech tvrdě pracovat. Rozhodně odmítáme, že vězni pracovat nemusí, ale mohou si např. zvyšovat svou fyzickou kondici ve vězeňských posilovnách.

Vážený pane premiére,
jistě jsme nevyčerpali všechny možnosti řešení, ale věříme, že se našim podnětům budete důkladně věnovat. Jen si nejsme jisti, zda obava z možných komplikací od některých zahraničních vlád a nátlakových skupin, nezpůsobí, že jediné, co pro řešení problematiky uděláte, je nasazení těžkooděnců a vyhození dalších miliard z našich daní na zbytečnosti.

Autor: Mgr. Zdeněk Kubec, Mgr. Tomáš Jelínek,, MUDr. Blanka Vraspírová