Anebo vlastně právě naopak – reportáže příčiny příliš neuvádějí, na rozebírání není dost prostoru, času (v odborných publikacích ano, ty se však tolik nečtou).

Je tedy aktuální připomenout problematiku vody a vodních poměrů v České republice za okolností, které v průběhu letošního velmi teplého a suchého léta našim občanům i jejich zastupitelům více než kdy jindy říkají, jak potřebné je se adaptovat na klimatické změny – tedy uvažovat a přijmout jiná chování a jak nutné je začít efektivně zadržovat a zpomalovat chod srážkové vody, spravit schopnost krajiny ČR pojmout vodu.

Prognózy letošních slabých zemědělských výnosů jsou jen zlomkem dopadu neutěšené situace v oblasti vodních poměrů na národní hospodářství ČR, deficit spodní vody na mnoha místech se právě projevující diskvalifikuje kvalitní život společnosti. Zároveň očekávejme, že lokální deště, které se dnes často koncentrují do extrémních výskytů, po zhutnělém povrchu půdy opět smetou a vyplaví kde co, vzniklé směsi znečistí pitnou vodu.

Řešení

Situace je odborníky velmi dobře popsána, jsou známé způsoby, jak svízelnou problematiku řešit. Co nás nadále ohrožuje, je podceňování vážnosti a dlouholetá celospolečenská odtrženost a přezíravost. V naší korespondenci na dané téma Vláda ČR oficiálně odpovídá, že pro danou věc dělá vše pro zlepšení tohoto stavu – uvádějí přijetí a implementaci nařízení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 5000/60/ES, rozvedená do plánování v oblasti vod ČR. To samo o sobě je pozitivní, nicméně nedostačující. Neutěšená situace vyžaduje přehodnocení celospolečenských priorit ve prospěch vody a vodních poměrů, tedy strategicky upřednostňovaná opatření celoplošného a rychlého charakteru. K tomuto se nám vláda opakovaně nevyjadřuje, patrně nesledujíc, jak zhoršování stavu povrchu ČR zadržovat a zpomalovat chod srážkové vody, předchází pokusům o zlepšení. Vláda má v korespondenci v jednom pravdu – neslyší veřejnou poptávku. Není dotlačována vůlí a vyžadováním zlepšení v dané oblasti veřejností, tedy komunálními zastupiteli, soukromníky a samozřejmě – politiky.

Změny počasí

Tak, jako po úporných vedrech přijdou kroupy, přívalové deště a na více místech se zase objeví lokální záplavy, s aktuálními proklamacemi přijdou i politici. Je to zhruba rok, co např. pan hejtman Hašek oznamoval v médiích, jak je potřebné zadržovat vodu v krajině. Bohužel ani od Asociace krajů ČR (p. JUDr. Hašek je předseda Rady AKČR) nemáme jakékoli pozitivní zprávy v tomto směru. Nadále o kontakt s AKČR však stojíme a věříme, že se na téma vody ozvou. Vždyť jsou to představitelé nejvýznamnějších komunálních zastupitelů, kteří mají/měli by mít vůči vládě jeden z nejsilnějších hlasů.

Tato úvaha by tedy nemusela být nošením dříví do lesa, když hodnotu vody v těchto dnech „každý" vidí, jak jsem naznačil v úvodu. Cílem je upozornit na příčiny ohrožení nedostatkem či přemírou vody, o kterých je třeba uvažovat systematicky a neustále, tedy i v době srážkových a teplotních normálů.

My vodě, voda nám!
Autor: Ing. Petr Vít, předseda Spolku Aquarius-Vodnář, SAV