Hluboký propad v jejím hospodaření za poslední dva roky až v takové míře, jak ho uveřejnilo její nové vedení, nečekal ani největší pesimista. 
Z jeho zprávy vyplývá, že zásadní podíl na propadu hospodaření, měl dlouho netušený propad ve výkonech lékařské péče v letech 2013 a 2014.

Vykázaná ztráta nemocnice za poslední rok ve výši 16,2 milionů korun by bez zcela mimořádných výnosů vyskočila přes dvacet milionů. Mám na mysli kontroverzní prodej části areálu nemocnice silniční firmě za 3,1 milionů korun, anebo vysouzená vratka za teplo z předchozích let 2008 až 2012 ve výši 2,3 milionů korun. Když bychom ještě k této ztrátě přičetli další čtyři miliony, které se díky dohadným položkám projeví o rok později až letos, anebo vliv úspory tepla 2,2 milionů korun z důvodu, že loni v zimě naštěstí nemrzlo, dostáváte potažmo odpovídající obrázek v onom propadu lékařských výkonů.

Dnes, po kompletní obměně vedení, už sice rumburská nemocnice konečně plní lékařské výkony na sto procent, ale důsledky ztrát v desítkách milionů z předchozího období v žádném případě nemůže zvládnout bez pomoci města. Přes okamžité navýšení výkonů totiž systém zdravotních pojišťoven při vyplácení záloh vychází z údajů dvou předcházejících let. Hluboký propad lékařských výkonů za poslední dva roky dostal nemocnici hned do dvojích kleští.

Za prvé, lékařské výkony jsou nemocnici propláceny přesně podle průměru těch dvou let, co byla v propadu. 
A přes to prostě vlak nejede, ať se nám tento systém vyplácení jeví sebevíc nepochopitelným. No a za druhé, nemocnice nyní tvrdě vrací pojišťovnám milionové přeplatky, protože zase celá ta dvě předchozí léta v propadu dostávala zálohy, jako by plnila normálně. Za těchto okolností, přes veškerou snahu, nelze dva nejbližší roky nemocnici provozovat jinak než v hluboké ztrátě. Letos podle předpokladů jejího managementu nejvýše do osmnácti milionů, příští rok poloviční.

Za těchto podmínek by se 
i při opětovném naplňování výkonů rumburská nemocnice bez mimořádné pomoci města roztočila ve spirále nedostatku peněžních prostředků. Při převzatém stavu závazků 25,4 milionů korun,
a zejména těch po lhůtě splatnosti 18,4 milionů korun, je jasné, že město jako její vlastník musí být nejen garantem jejích závazků, ale nyní vynakládá, bohužel ze svého, opravdu obrovské prostředky k jejímu vyvedení z kruhu.

Jenom od loňských prázdnin město schválilo na provoz Lužické nemocnici přispět dvaatřicet milionů. Ať už formou navýšení kapitálového jmění, nebo dobrovolným příplatkem na pokrytí ztrát. Přičemž letošních 16 milionů 
s největší pravděpodobností nebude číslem konečným. 
S tím prostě už nyní musíme počítat, pokud chceme, aby nemocnice zůstala důvěryhodným obchodním partnerem pro své dodavatele a měla možnost vyjednání výhodnějších množstevních rabatů 
a platebních podmínek.

Nové vedení nemocnice, lékaři a všichni její zaměstnanci se nemají za co stydět 
a zejména vzhledem k současnému plnění lékařských výkonů naplňují noví členové jejího představenstva své předsevzetí zastavit do dvou let ztrátovost nemocnice. Mají důvěru celého zastupitelstva napříč jeho složením a není pochyb, že dostanou jeho další podporu. Autor: Ing. Alois Kittl, místostarosta města Rumburk