Jednání proběhlo v duchu „pozitivních změn", které pro toto město po volbách nastaly. Tedy já zatím nevím, kde a jak, ale říká se to. To však není předmětem mé úvahy nad tím, co se na ZM událo.

Člověk, kterému není lhostejno, co a jak bude dál s Lužickou nemocnicí a poliklinikou, a. s., s jakožto dnes již téměř garantem zdravotní péče v regionu, musel zaznamenat, že bude svolána valná hromada této společnosti a že jejím v podstatě jediným a hlavním bodem jsou personální změny v orgánech společnosti.

Očekávané změny

To není nijak překvapivá informace a zapadá to do kontextu očekávaných změn. A nic ani proti tomuto kroku nenamítám. Je to legitimní postup a důsledek výsledku podzimních voleb. Dokonce pominu i to, jaké odborníky ZM do jednotlivých orgánů navrhuje. Je to jejich právo a doufám, že si uvědomují, že i zodpovědnost.

Takže mě na úplném konci ZM v bodě diskuse spíš zarazil apel pana zastupitele MUDr. Kolaříka na vedení města, aby šli uklidnit situaci do nemocnice, aby nedošlo v tomto přechodném období k reálně hrozícímu odchodu klíčových zaměstnanců nemocnice. Byl jsem vcelku překvapen, že jedny z prvních kroků nového vedení města nevedly do nemocnice, aby se seznámili se skutečným stavem věcí, promluvili s personálem a mohli třeba přispět i k méně dramatickým vizím, než které na ZM přednesl pan doktor Kolařík.

Pokud mám dobré informace, tak v nemocnici nikdo z vedení města do jednání ZM nedorazil. Bylo pozváno jen vedení nemocnice „na kobereček" na radnici. Nedivte se tedy personálu, že v situaci, kdy neví, hledá jiné uplatnění někde jinde.

Žádaní lidé

Zejména, když jsou tito lidé žádaní. Vím, že ta situace je v prvopočátku diametrálně odlišná, ale když tu zhruba před rokem předseda představenstva nějakou dobu nebyl, byl jsem z titulu své funkce starosty města, tedy majitele společnosti, v nemocnici téměř denně. Mluvil jsem s klíčovými lidmi a vysvětloval jim to, že vše poběží normálně a že jejich odchod není nutný k zajištění jejich stability.

Nechápu tedy postoj vedení města k nemocnici. Je to totiž jeden z klíčových majetků města. A to nejen materiální hodnotou, ale i významem pro občany jak Rumburku, tak celého regionu. A tak je k němu potřeba přistupovat. A myslím, že to není jen o tom hmotném majetku, ale zejména o personálním obsazení.

Klíčoví odborníci

Lékaři a další klíčoví odborníci jsou poměrně přesným lakmusovým papírkem jistoty či nejistoty. A myslím, že mu současné vedení města moc jistoty neposkytuje.

Různá protichůdná prohlášení směrem k nemocnici v předvolební kampani toho byla příkladem. Nejhorší ovšem je, že se od vedení města dodnes nedozvěděli nic ohledně dalšího směřování nemocnice. Chce ji zachovat tak, jak je? Nebo ji chce redukovat? Chce ji začlenit do Krajské zdravotní, a. s.? Nebo ji snad úplně zavřít? To nikde nezaznělo.

Jasná koncepce

Vzhledem k tomu, že volby proběhly před téměř čtyřmi měsíci, si myslím, že taková koncepce by měla být jasná. A ve chvíli, kdy se situace s personálem hrotí, ji představit. Je po volbách a karty jsou rozdané jasně. Tak to těm lidem v nemocnici, ale i ve městě řekněte. Nebo snad překvapivě žádnou koncepci nemáte?

Takové ty politické kecy pana Mgr. Pokorného na sociální síti o tom, jak je nemocnice v nepříliš dobré kondici, jsou krásné v předvolební kampani. Velice mě však jako občana zajímá, co s tím budoucí člen představenstva v systému financování veřejného zdravotnictví bude dělat.

Ona nepříliš dobrá kondice s úhradovou vyhláškou poměrně významně souvisí. Změní ji? Zavře klíčová oddělení, bez kterých je nám zde nemocnice vlastně k ničemu? A pak je třeba ještě posoudit progres, který nastal ve snižování ztráty z roku na rok a také porovnání s obdobně velkými zařízeními poskytujícími obdobnou zdravotní péči.

Pořekadlo říká

Není na tom naše nemocnice v tomto porovnání trochu jinak než pan Mgr. Pokorný prezentuje? Víte, jedno moravské pořekadlo říká „Kéž by nám Pán Bůh z huby do rukou dal". Myslím, že na naší radnici by to vedle plánovaných politických čistek bylo už docela na čase. Protože já tu nemocnici jako občan chci i s tím, že do ní ročně z městské pokladny poteče 15 miliónů korun. A vy?

Autor: Jaroslav Trégr