První šek byl předán Oblastní charitě Rumburk na zakoupení interaktivní tabule v rámci projektu Chceme dokázat víc, který je zaměřený na pomoc dětem ze sociálně slabých rodin. Druhý šek obdržela Agentura KROK, bývalý Rytmus D, na zajištění hiporehabilitace pomáhající lidem s mentálním, smyslovým a fyzickým postižením. Peníze získali v rámci 16. ročníku sbírky Pozvedněte slabé rumburští studenti, kteří v prosinci vyrazili do ulic. Sbírka proběhla v pěti městech, vybrat se podařilo celkem 129 tisíc korun.