Obří jeřáb se rozkročil krátce po pondělním poledni na celou šířku Dlouhé jízdy. Postupně snášel jednotlivé sochy, ale i další části konstrukce. „Celá vrcholová partie glorietu se bude restaurovat a kamenosochařsky opravovat,“ přiblížil dění okolo nepřehlédnutelného vyhlídkového pavilonu jeden z autorů jeho obnovy, architekt Tomáš Efler.

V rámci restaurátorských prací bude obnovena sochařská výzdoba pavilonu pocházejícího z konce 17. století. Zároveň dojde také na statické zajištění stavby a úpravu terasy před glorietem. „Součástí zadání jsou také některé dílčí úpravy zdi Dlouhé jízdy přímo pod glorietem,“ uvedl Efler, který se podílel na projektu záchrany památky a nyní zde působí jako autorský dozor.

Gloriet musel být před časem podepřený dřevěnou konstrukcí, protože se zvětšovaly praskliny v kamenné konstrukci. To by v extrémním případě mohlo vést až k jejímu zhroucení, proto město přistoupilo k renovaci barokní památky. Ta by měla vyjít na přibližně 22 milionů korun.

O tom, jak moc je oblíbený pavilon poškozený, se odborníci přesvědčili záhy po zahájení jeho rekonstrukce. „Po rozkrytí horního spárování a konstrukcí se nám potvrdilo, že příčinou je dlouhodobé zatékání vody. Kvůli tomu docházelo k soustavnému narušování především koruny glorietu a praskání jednotlivých kamenných prvků,“ vysvětlil důvody dnešních potíží Tomáš Efler.

Magistrát zakázku na opravu glorietu rozdělil do dvou částí. Zvlášť se bude soutěžit oprava samotného glorietu z 18. století a zvlášť restaurování soch, které jej zdobí. „Vybrané originály soch budou po úpravě dále uloženy v sala terreně a na jejich původní místo v glorietu se pak osadí jejich nově zhotovené sekané kopie,“ vysvětlil mluvčí magistrátu Luděk Stínil.

Barokní pavilon prošel v uplynulých desítkách let dvěma rekonstrukcemi, ty ale nebyly podle Eflera příliš povedené. „Byly bohužel zaměřené stavebně technicky bez přihlédnutí k umělecko-historické a památkové hodnotě areálu. Řešily se jen dílčí restaurátorské práce,“ dodal architekt, který v minulosti pracoval také například na obnově jižních zámeckých zahrad. Problémem tehdejších oprav bylo i použití nevhodných sanačních cementových omítek. Ty totiž neumožnily kamenné stavbě dýchat a udržely v ní značné množství vlhkosti, což způsobilo další poškození památky.

Během současné rekonstrukce se podařilo odkrýt některé historické prvky celé zahrady. Například se potvrdilo, že v ní byla kaskáda jezírek zakončená vodním bazénem.