Autonomní nacionalisté podali trestní oznámení na ústeckého primátora Jana Kubatu. Nacionalisté se domnívají, že primátor se dopustil trestného činu pokusu či zneužívání pravomoci veřejného činitele, vydírání a porušování svobody sdružování a shromažďování. Informaci uveřejnili na svém webu.

Primátor Kubata uvedl, že se s trestním oznámením seznámí, a s právníky zváží další kroky. „Na mém postoji se nic nemění. Pokusím se využít všech zákonných prostředků, aby propagátoři neonacistických myšlenek Ústí nemohli mašírovat,“ uvedl Kubata.

Lze to považovat za protireakci nacionalistů, protože primátor se obrátil na okresní státní zastupitelství s podnětem k zahájení vyšetřování pro podezření z přípravy trestného činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka a dalších s tím souvisejících.

V trestním oznámení nacionalistů se uvádí, že podnětem byl dopis primátora ze 2. března: „… na základě informací, které jsme v posledních čtrnácti dnech získali v souvislosti s Vámi ohlášenou akcí, se jednoznačně domnívám, že uctění obětí bombardování města je jen zástěrka k projevům neofašismu. Z tohoto důvodu považuji jako primátor města i jako člověk akci za zcela protizákonnou… Jsem přesvědčen, že událost má sloužit jen k tomu, abyste se zdánlivě nenápadným, ale přesto zcela srozumitelným způsobem pokusili o hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení a podněcovali k nenávisti vůči určité skupině osob. Dále Vám sděluji, že otevřený oheň z loučí může ohrozit zdraví obyvatel města a konání události přesahuje 22. hodinu, tedy dobu nočního klidu. Nelze rovněž akceptovat trasu pochodu, neboť v ulicích Revoluční a Velká Hradební probíhá stavební činnost a tato místa budou ze zmíněného důvodu uzavřena. Pokud k pochodu dojde, využiji veškeré možné prostředky k jeho rozpuštění.“

Kubata tím reagoval na oznámené shromážděním, jež se má konat 18. dubna v Ústí nad Labem.

Jaroslav Doubrava, bývalý senátor a současný starosta obce Telnice na Ústecku se ostře postavil za Kubatu: „Ačkoliv s politickými názory pana Kubaty nesouhlasím, v otázkách neonacistů jsem s ním za jedno.“

Dodal, že naopak by Kubata měl podat trestní oznámení na neznámého pachatele, který na stránky Autonomní nacionalisté napsal: To, že shromáždění není podmíněno povolením, nebo že může být zakázáno jen ve výjimečných a odůvodněných případech … kariéristické lokaje Židů na radnicích vůbec nezajímá. – Označovat nějaký úřad či osobu za kariéristické lokaje Židů podle Doubravy je šíření rasové a náboženské nenávisti. „Něco tak primitivního mohou napsat jen lidé, o kterých si myslím, že jsou neonacisty,“ uvedl Doubrava.

Dodal, že trestní oznámení autonomních nacionalistů konzultoval s právníky. Ti uvedli, že svolavateli ústeckého shromáždění adresoval primátor soukromý dopis, v němž upozornil, co si o akci myslí a jak hodlá postupovat. Šlo o soukromý názor Kubaty. Pokud Kubata bude své názory realizovat v praxi, dopustil by se pochybení pouze v případě, že by rozhodnutí bylo v rozporu se zákonem. Doubrava uvedl, že k ničemu takovému, podle právníků, které oslovil, nedošlo.

Také současný senátor za Ústecko Pavel Sušický uvedl, že souhlasí s postojem Kubaty. Sušický považuje za nejcennější zjištění dnešních dnů, že všechny politické strany soupeřící o přízeň voličů na Ústecku, od ODS až po KSČM, se shodly na jednom: odmítají vzpomínkovou akci Autonomních nacionalistů jako zneužití mrtvých při neonacistické akci. „Jde o účelovou akci lidí, kteří úporně mlčí, že k tomu došlo kvůli nenávistné politice německých nacistů. Všichni cítí, že to nelze tolerovat,“ dodal Sušický.