Loňský rok přinesl překvapení v podobě hnízdění morčáků velkých na Zámeckém rybníce. V minulosti bylo hnízdění tohoto druhu na Děčínsku prokázáno opakovaně na Labi, Ploučnici nebo Mandavě, na rybníku v centru Děčína však do té doby nehnízdil. „Na konci dubna tu při každodenní kontrole pozorovala Helena Tomšíková čerstvě vyvedenou rodinku – samici s osmi čerstvě vylíhnutými mláďaty. K hnízdění došlo v budce, kterou jsem tu já spolu s Romanem Řehákem ze Zoo Děčín nainstaloval již v roce 2006,“ vysvětlil Pavel Benda z Ornitologického klubu Labských pískovců.

Budka byla umístěna na stromě v bezprostřední blízkosti vodní hladiny v parku navazujícím na rybník. Podle odborníků v ní byla nalezena ještě další tři neoplozená vejce, rodinka se ale každým dnem zmenšovala a mláďata jedno po druhém z neznámých důvodů mizela, až nezůstalo žádné. „Na podzim 2023 byl strom, na kterém byla budka umístěna, z technických důvodů pokácen. Abychom hnízdění morčáků podpořili, rozhodli jsme se pro společnou akci Zoo Děčín a ornitologického klubu. Na konci prosince jsme budku znovu pověsili na jiný strom v blízkosti Zámeckého rybníka tak, aby znovu poskytla hnízdní příležitost, a to nejen pro morčáka, ale také pro jiné druhy,“ doplnil Benda.

close Instalace budky pro morčáky velké u Zámeckého rybníka v Děčíně. info Zdroj: Zoo Děčín zoom_in Instalace budky pro morčáky velké u Zámeckého rybníka v Děčíně.

Ještě než v budce zahnízdili morčáci, zabydleli se v ní už v roce 2007 hoholové severní. Zajímavostí je, že samice hohola ulétla z děčínské zoo a právě na Zámeckém rybníce se dlouhodobě zdržovala. Přes zimu se k ní pak přidali i divocí samci stejného druhu. V jarním období se opakovaně podařilo pozorovat, že samice opětovně zalétala do budky. Při následné kontrole v ní odborníci našli šest neoplozených vajec.

close Morčák velký, pár. info Zdroj: Jiří Šafránek zoom_in Morčák velký, samec a samice. Morčák velký patří k pravidelně pozorovaným druhům v naší oblasti. Dříve byl jeho výskyt znám pouze z období zimování. V souvislosti s jeho šířením ze severských a horských oblastí do jižnějších zeměpisných šířek a nižších poloh, došlo v České republice k prvnímu novodobému zahnízdění v roce 1977 na Mostecku. Postupem času se hnízdní populace morčáků rozrůstala a pro období 2014-17 je odhadován počet hnízdících párů v ČR na 120-180 párů.