Pomoci s rozvojovými projekty, propojit regiony nebo pomáhat městským architektům. To vše má mít na starosti nový krajský architekt, kterým se stal děčínský městský architekt Ondřej Beneš. Spolu s ním budou v pracovní skupině, jež bude poradním sborem hejtmana, pracovat Tomáš Veselý a Jan Harciník.

Ústecký kraj se stal prvním v republice, který podobnou funkci zavádí. „Hlavní činností by měla být koordinace práce městských a obecních architektů na území kraje a vytvoření centra architektury kraje i s možností pořádání přednášek a kurzů,“ přiblížil své plány Ondřej Beneš, který také vyučuje na Českém vysokém učení technickém.

Věnovat se chce i šíření zájmu o architekturu, stejně jako to dělá v Děčíně, kde uspořádal už řadu setkání s veřejností a každý rok organizuje Den architektury.

JAK NA REKULTIVACE?

Podle náměstka hejtmana Martina Kliky, který má rozvoj kraje v gesci, by měla pracovní skupina řešit například území poznamenaná těžbou uhlí. Ta zpravidla zasahují do katastru hned několika měst nebo obcí, městští architekti je proto mnohdy neřeší jako jeden celek.

Výstupy z pracovní skupiny by pak bylo možné použít například při žádostech o dotace na projekty zatápění vytěžených dolů na Mostecku. „Jsou tu velké restrukturalizační projekty a já bych nerad dával na stůl ty, které nebudou důkladně zpracované,“ řekl Klika.

Jan Štefan.
Zakladatel diskuzního fóra: Dávat prostor různým názorům je normální

Podle Beneše by krajský architekt měl také administrovat architektonické soutěže na velké krajské investice. „Měl by poskytovat metodickou podporu stavebním úřadům v rámci kraje, stejně tak by měl komunikovat s ostatními kraji, státní správou, univerzitami či ministerstvy,“ dodal Beneš s tím, že v případě Ústeckého kraje je přirozená hlubší spolupráce i s regiony a univerzitami v Německu.

O vznik funkce krajského architekta se začal před dvěma lety zasazovat Jan Štefan z Děčínského fóra, který s myšlenkou přišel. „Málokterý kraj potřebuje dát dohromady architekturu a urbanismus více než ten náš. V mnoha ohledech jsme nejhorším krajem v republice a chtěl bych, abychom v něčem byli nejlepší, nejprogresivnější. Krajský architekt je k tomu dobrou příležitostí,“ vysvětlil Jan Štefan.

Funkce regionálních architektů nejsou v Evropě ničím ojedinělé. Například ve Vlámsku v Belgii jej ustanovili v roce 1998 po velké kritice veřejnosti, které se nelíbila úroveň architektury a urbanismu. Vlámsko se touto funkcí inspirovalo u sousedního Nizozemí, které má tzv. vládního architekta více než 100 let.

V Zoo Děčín se narodila tři rysata.
Tři nedávno narozená rysata v děčínské zoo se mají k světu

„Architekt Vlámska koordinuje a konzultuje investice veřejného sektoru v oblastech architektury, urbanismu, veřejného prostoru, krajiny a infrastruktury. S tím souvisí jeho působnost při organizování soutěží na projekty financované z veřejného sektoru,“ popsal architekt a rodák z Kytlic na Děčínsku Matěj Čunát.

Druhým klíčovým úkolem vlámského architekta je otevírání a moderování diskuze nad současnými tématy a problémy. Na základě vybraných témat jsou zpracovány strategie a vize, které mohou být podkladem pro rozhodování politiků a následnou tvorbu zákonů.