Míra nezaměstnanosti těsně nad patnáctiprocentní hranicí a celkový počet čekatelů na nové uplatnění přes deset tisíc. Taková je aktuální situace na trhu práce v děčínském regionu. Touto nelichotivou bilancí se Děčínsko řadí mezi nejpostiženější oblasti v České republice.

„To přesné číslo v případě nezaměstnaných je teď 10 322 při dosažení míry nezaměstnanosti 15,39 procenta,“ přiblížil nejčerstvější statistiku k úternímu ránu vedoucí odboru trhu práce děčínského úřadu práce Vlastimil Fiala.

Děčínsko patří také dlouhodobě k regionům s nejnižším počtem nabízených pracovních příležitostí. Na jedno volné místo teď připadá skoro 61 evidovaných uchazečů.

Situace se ještě může zhoršit v průběhu prosince.

„S největší pravděpodobností se tak i stane. A bude se to týkat hlavně zaměstnanců, kteří ukončí svůj pracovní poměr dohodou,“ naznačil vedoucí odboru.

Novelizace zákona o zaměstnanosti počítá s tím, že právě tito lidé budou od počátku příštího roku pobírat po celou dobu podpory v nezaměstnanosti méně peněz, než je tomu dosud. Bude to 45 procent z předchozí dosahované mzdy. Zatím to bylo po dobu prvních dvou měsíců 65, další dva měsíce 50 a poté 45 procent.

„Tato chystaná změna se zcela určitě promítne do prosincové bilance nezaměstnanosti. Lidé, které čeká výpověď dohodou se zaměstnavatelem, se většinou rozhodnou ukončit svůj pracovní poměr ještě teď a nechají se zaevidovat mezi nezaměstnané v průběhu prosince. Podporu tak budou dostávat podle stávajících pravidel,“ vysvětlil Vlastimil Fiala.

V této souvislosti je velmi pravděpodobné, že úřad práce bude koncem roku čelit podstatně většímu náporu nově přihlašovaných nezaměstnaných, než v jiných letech.

„Už jsme zodpovídali desítky dotazů zaměstnanců i zaměstnavatelů. V tuto chvíli se nedá odhadnout, jak se kdo na základě poskytnutých informací zachová. Jsme ale připraveni na to, že koncem roku bude lidí chodit více. Možná to budou desítky, ale třeba i několik set nových nezaměstnaných,“ tvrdila vedoucí zprostředkovatelského oddělení děčínského úřadu práce Marie Gutová.

S náporem nezaměstnaných se úřad práce potýkal pravidelně počátkem každého nového roku. Teď ho budou muset úředníci zvládnout ještě v prosinci.

Z dosavadních informací, které úřadu poskytují jednotliví zaměstnavatelé, není zatím zřejmé, že by některá z firem v regionu chystala hromadné propouštění.

„Krajská zdravotní nám pouze oznámila, že propustí třicet zaměstnanců. Zatím blíže nespecifikovala, o jaké profese půjde a kterých zařízení této akciovky se propouštění bude týkat,“ uvedl Vlastimil Fiala.