Tančírna Balahala vznikla letos na jaře v zanedbaném domě v Rumburku.

„Ten dům několik let chátral, vlastními silami a z vlastních prostředků jsme si jeho část opravili. Vymalovali jsme a udělali nové podlahy," popisuje začátky rumburské tančírny ředitelka Schrödingerova institutu Gabriela Doušová.

Jenže na další rozvoj tančírny institut již nemá peníze. Doposud jej stálo vybudování unikátního místa, jemuž podobné se v celém Šluknovském výběžku nenachází, více než 100 tisíc korun. Náklady se podařilo výrazně snížit tím, že práce dělali přímo členové nebo příznivci institutu, levně se podařilo sehnat také některý materiál.

Přesto ale práce na přebudování kdysi zanedbaných prostor stále nejsou u konce. Institutu ale nyní peníze, o které žádá prostřednictvím crowfundingového serveru Hithit.cz dárce, chybí.
„Prostředky, které by se vybraly, budou použity na vybudování podlahy v jednom z tanečních sálů. Dále budou pořízeny zvukotěsné dveře mezi jednotlivé taneční sály, aby mohly na sobě nezávisle fungovat. Nejdůležitější část rekonstrukce jsou ovšem sociální zařízení včetně sprch," vysvětluje Anna Doušová, na co budou dary použity.

Dohromady potřebuje Schrödingerův institut vybrat 300 tisíc, na vybrání celé částky od dárců má ještě 35 dnů. Pokud se mu nepodaří celou částku do té doby nashromáždit, bude muset všechny darované peníze vrátit. Lhůty pro běh darovací kampaně totiž není možné prodloužit.

„Hit Hit funguje na principu crowdfundingu, což je hromadné financování různých aktivit, na které by jednotlivci jen těžko sehnali peníze. Člověk, který chce například vydat knihu, objet svět na kole, nebo jako v našem případě obnovit, zrekonstruovat něco pro lidi, se zapojí do tohoto způsobu financování, a sdělí lidem, co potřebuje. Na konci úspěšného projektu ti, kteří přispěli, dostanou jimi vybranou odměnu," popisuje princip fungování podobných serverů Anna Doušová.

Schrödingerův institut tak nabízí dárcům podle výše darované částky například tašku či hrnek s logem institutu, soukromou lekci v tančírně nebo pronájem tančírny. Pro nejštědřejšího dárce, který by věnoval 150 tisíc korun, jsou připraveny zdarma všechny služby Schrödingerova institutu.

Darovat potřebné peníze a získat další informace o projektu je možné na adrese www.hithit.cz/balahala.

Zdroj: Youtube