Učební obor nebo střední škola s maturitou? Už brzy se budou muset žáci devátých tříd definitivně rozhodnout, kam budou směřovat jejich kroky po skončení základní školní docházky.

Zbývá jim totiž už jen několik týdnů k rozeslání přihlášek na střední školy a učební obory. Rozhodnutí dětí však často ovlivňují i rodiče. Ne vždy ale ku prospěchu dobré věci.

Potvrdil to i ředitel děčínské Základní školy Vrchlického Jiří Brouček. „Často se setkáváme s tím, že i žáci s horším prospěchem, s trojkami či čtyřkami, se hlásí na střední školy s maturitou a dostanou se tam,“ uvedl ředitel školy s tím, že mnohdy je ale lepší přihlásit svého potomka s horším prospěchem na učební obor než ho nechat trápit ve škole. „Ve velké většině hrají podstatnou roli především ambice rodičů než samotných dětí,“ pokračoval Jiří Brouček.

Děčínská výchovná poradkyně Zdena Weissová řekla, že dětí, které by se hlásily na učební obor je v posledních letech skutečně málo. Spíše preferují střední školy s maturitou. „Znám několik případů, kdy žáci se čtyřkami na základní škole, šli studovat střední školu. Ale chyba není jen v rodičích nebo dětech, ale v samotném systému. Mnoho středních škol, především odborných, totiž nevypisují přijímací zkoušky a berou každého, kdo se přihlásí,“ uvedla poradkyně. Doplnila, že tím se i snižuje úroveň středních škol i maturitní zkoušky.

Na školu nestačí

Stejný trend zaznamenávají v posledních letech i ve varnsdorfské základní škole v Edisonově ulici. I přes četné rozhovory se výchovným poradcům a třídním učitelům nedaří rodičům rozmluvit, aby své dítě, které má průměrný či podprůměrný prospěch, nehlásili na střední školu. „Většina rodičů o tom nechce ani slyšet. Pak se po čase dozvídáme, že na střední škole dotyčný žáky vydržel několik týdnů či měsíců a stejně pak skončil na učilišti,“ uvedla zástupkyně ředitele varnsdorfské školy Irena Poláčková.

I mluvčí ministerstva školství Šárka Svobodová potvrdila, že se v letošním roce dá předpokládat větší zájem o maturitní obory. „Důvodem je především nižší počet žáků končících základní vzdělávání. Díky tomu se navyšuje počet volných míst na středních školách. Žáci se tak dostanou na jimi vybranou školu bez větších problémů,“ uvedla mluvčí ministerstva školství.

Vzhledem k tomu, že nezaměstnanost na Děčínsku postupně stále narůstá a nyní se pohybuje na šestnácti a půl procentech, měli by rodiče velmi zodpovědně zvažovat šance svých dětí na uplatnění v praxi po dokončení studia. „Rodičům bych doporučil, aby pro své ratolesti volili především obory zaměřené technicky. Jako jsou například průmyslové, strojírenské, dopravní či stavební školy a všechny učební obory technického směru. I studenti gymnázií mají relativně dobré vyhlídky na budoucí uplatnění, protože během studia získají všeobecné znalosti a jsou přizpůsobiví,“ uvedl ředitel děčínského úřadu práce Jiří Král.

V současnosti už podle Jiřího Krále už klesá zájem i o specialisty informačních technologií. „V žádném případě není poptávka po administrativních pracovnících,“ řekl Jiří Král. Na závěr ještě uvedl, že v dnešní situaci je složité rodičům poradit, o které obory je největší zájem, protože nabídka pracovních míst je velmi nízká.

Přesně 431 žáků v Děčíně končí letos devátou třídu.

Přihlášky mohou žáci podat celkem tři, stejně jako v minulosti, a to do 15. března.

Rodiče preferují střední školy nad učebními obory.