Výhodně si půjčit na opravu svých bytových domů mohou jejich majitelé v Děčíně na Starém Městě. Výhodné úvěry mají pomoci v pokračování revitalizace staroměstského sídliště.

Peníze určené na výhodné úvěry pocházejí z evropských fondů.

„Vlastníci bytových domů ve vymezené zóně IPRM Děčín – sídliště Staré Město mohou žádat o zvýhodněné úvěry z finančního nástroje JESSICA, ve kterém je k dispozici přes 600 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj," uvedla mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Peníze si mohou majitelé domů půjčit až na třicet let 
s ročním úročením 0,71 procenta, tedy hluboko pod úrovní inflace. Nízké úročení má motivovat i další majitele, kteří doposud k opravám svých domů nepřikročili. Většinou je odrazovala právě finanční náročnost spojená s vysokými úroky.

Peníze z úvěru smí vlastníci bytových domů použít například na zateplení obvodového pláště, výměnu výtahů, modernizaci otopné soustavy, výměnu rozvodů tepla, plynu
a vody nebo modernizaci vzduchotechniky. Neziskové organizace a municipality mohou zvýhodněné úvěry využít také k vybudování moderního sociálního bydlení ze stávajících budov.

Pokud chtějí majitelé domů úvěr dostat, musí se na celkových nákladech podílet nejméně jednou desetinou ze svého, zbývající část mohou pokrýt z úvěru. Výše úvěru se může pohybovat mezi jedním a 120 miliony korun a využít jej mohou lidé kromě Děčína 
i v dalších městech.

„Podat žádost o zvýhodněný úvěr mohou zájemci na pobočce Komerční banky v dotčeném městě. Příjem žádostí bude probíhat do konce roku 2015 nebo do vyčerpání peněz," dodává Lakomá.

Na Starém Městě probíhá 
již řadu měsíců revitalizace 
v rámci integrovaného plánu rozvoje města, na jejímž financování se podílí jak majitelé domů, tak i město a evropské fondy.  Výše dotace do obnovy veřejných prostranství je přímo závislá na částce, kterou se do svých domů rozhodli investovat jejich majitelé. Během revitalizace došlo nejen na rozšíření parkovacích míst, ale i například na výměnu lamp pouličního osvětlení nebo budování řady dětských hřišť.