Strategický plán byl schválen pro období 2008 2013. Kam se bude ubírat rozvoj území po roce 2013, do jakých oblastí budou směřovat dotace ze státních i evropských fondů, jaké bude mít území priority to jsou otázky, kterými se MAS v současné době zabývá. Na tyto, ale i další otázky, by měla odpovědět aktualizovaná stra-tegie regionu. Nepůjde přitom o dokument připravený „od stolu", ale bude vycházet z přání obyvatel.

Pokud tedy máte nějaké připomínky ke kvalitě života v místě svého bydliště, nebojte se to dát najevo. Hlavně na vás totiž záleží, zda se budou stavět nová hřiště, pořádat vzdělávací kurzy, otevírat nové naučné stezky či ubytovací zařízení. Nebo snad postrádáte v obci stacionáře pro děti či seniory, spolkové prostory ne-bo více sportovních a společenských akcí?

Stačí odpovědět na otázku: „Co byste ve svém bydlišti rádi zachovali, změnili, rozvíjeli, podpořili, vybudovali, opra-vili…?". Lístek s písemnou odpovědí pak nejlépe vhoďte do některé z krabic, které jsou na veřejně přístupných místech, například na obecních úřadech, v knihovnách, informačních centrech nebo vyplňte Anketu na stránkách www.mas-sluknovsko.cz/. Svá přání nebo nápady můžete tímto způsobem vyjádřit do konce listopadu 2012.

Anketní lístky se během prosince 2012 vyhodnotí. Na úrovni celého regionu budou z podkladů stanovena hlavní témata, která budou projednána na regionálních setkáních.

Integrovanou strategii šluknovského regionu pak dále projedná v květnu 2013 Valná hromada MAS Šluknovsko a poté v červnu 2013 by ji měl schválit. (eh)