Nejpozději do příštího roku by se Varnsdorfští mohli dočkat sídliště v Západní ulici v novém. Začátkem října začala rozsáhlá rekonstrukce celého vnitrobloku. Akce vyjde město na více než devět milionů korun.

Práce na rekonstrukci sídliště jsou v plném proudu. Na zakázce města pracuje firma SaM Děčín.

„Celá revitalizace začíná od panelového domu čísla popisného 2742, a to komunikací včetně přilehlých chodníků. Následně se bude pokračovat po jednotlivých etapách, které obsahují komunikace, parkovací plochy, chodníky. Na závěr stavby se provedou terénní úpravy včetně sadových úprav, které řeší osazení městského mobiliáře a zřízení hrací plochy pro nejmenší,“ uvedl Ivo Musil z odboru správy majetku a investic města.

Rekonstrukce se tak dočká silnice, která spojuje Křižíkovu a Západní ulici. Po obou stranách téměř celé silnice vzniknou nová parkovací stání. Firma vytvoří 82 míst, dalších sedm budou moci využívat invalidé.

„Rekonstrukcí projdou také vnitřní chodníky a vznikne víceúčelová plocha pro dětské hřiště. Počítá se také s úpravou stávající zeleně. Obyvatelé sídliště se mohou také těšit na rekonstrukci veřejného osvětlení či svislých dopravních značek,“ popsal mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký.

Stavební práce potrvají v závislosti na počasí do příštího roku a město vyjdou přesně na 9 174 596 korun. „Největší položku v rozpočtu akce tvoří parkovací plochy včetně pojízdných a pochůzných ploch,“ dodal Secký.

Obyvatelé sídliště ale musí být trpěliví. Rekonstruovaná silnice bude po celou dobu stavby neprůjezdná. Přístupná bude pouze v místech, kde zrovna v tu chvíli stavební práce probíhat nebudou.

První revitalizace sídliště Západní ve Varnsdorfu začala v srpnu 2012. Tou dobou město nechalo postavit dětské hřiště, vybudovat nové parkoviště v sousedství tenisových kurtů a rekonstruovat chodníky.

Vloni opravy chodníků pokračovaly podél silnice v ulici Západní a na řadu přišla také obnova parkoviště uvnitř sídliště, které bylo v havarijním stavu. Proběhla demolice betonové zdi a došlo k odvodnění celého prostoru s následnou kompletní opravou povrchu včetně příjezdové cesty. Podél ní vyrostly vyvýšené obrubníky, čímž došlo k zamezení parkování aut na trávě.

„Město Varnsdorf se snaží každý rok vyčlenit nemalou část z rozpočtu do zvelebování sídlišť. V posledních dvou letech se do sídliště Západní investovaly zhruba tři miliony korun. Například chodník v ulici Západní k bazénu vyšel na půl milionu korun. Oprava parkoviště uvnitř sídliště včetně nové příjezdové komunikace stála přes šest set tisíc korun,“ uzavřel Secký.