1. Představte se čtenářům.
2. Kolik je vám let, rodinný stav, počet dětí, současné zaměstnání, bydliště a od kdy, největší koníček
3. V pěti bodech uveďte to, co chcete jako senátor/ka prosadit.
4. Kolik Vás stojí předvolební kampaň?
5. Kdo ji financuje? Jste schopni na požádání voličů předložit k financování kampaně doklady?

1. Vladislav Raška, kandidát ODS

2. Je mi 47 let, jsem ženatý a mám tři děti. Od 1.7.2006 jsem primátorem statutárního města Děčín. Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze. Mezi mé koníčky se řadí především sport a cestování.

3. Jako starosta a později primátor jsem zjistil, že na řadu problémů jsem krátký. Musejí být řešeny z pozice státu a v rámci většího celku.
Ve funkci senátora bych se podílel na tvorbě a schvalování zákonů. Soustředil bych se především na ty, které pomohou městům a obcím k jejich dalšímu rozvoji.

4. Kampaň připravuje tým lidí a spolupracujeme i s odborníky v reklamě a PR. Náklady v tento okamžik nedokáži konkretizovat. Řádově můžeme hovořit o statisících.

5. Kampaň financuji z vlastních zdrojů a za pomoci sponzorů. Podložit financování kampaně doklady považuji za samozřejmé.

1. Mirko Bernas, kandidát Severočeši.cz

2. Je mi 48 let, v červenci jsem oslavil 26 let skvělého manželství. Od roku 1970 jsem se rozhodl zůstat v Rumburku a samostatně podnikat. Bylo to šťastné rozhodnutí. Nesrovnatelně větší nesnáze v prosazování mých myšlenek než kdekoliv jinde, bohatě vyváží nádherná příroda, osobitá architektura a celá řada skvělých lidí. Původem jsem stavař a do roku 1989 jsem pracoval na GŘ PSO. Kdysi jsem závodil na lyžích, za Bohemku hrál basket, ještě před pár lety hodně cestoval a fotil, chytil mne golf a doufal jsem, že se doučím ještě čínštinu. Bohužel, nebo spíš bohudík, nakonec zvítězil koníček jediný – práce. Na dovolené jsem opravdu nebyl téměř tři roky a nevadí mi to.

3. Pokud dostanu důvěru našich občanů a do senátu budu nominován, nestačily by mi celé noviny, abych přenesl své myšlenky na papír. Na senátory má náš region historicky velkou smůlu a vzniklé dluhy jsou obrovské. Znám podrobně celý region a je mi jasné, že nemohu zdaleka obsáhnout vše. Ale, vůli mám obrovskou a využiji všech možností, které senát nabízí.

4. Tvrdím, že volební kampaň každého z nás začíná plnoletostí a získáním svéprávnosti.

Zda a kdy půjde na kandidátku, je věcí druhou. Mou investicí do kampaně jsou výsledky mé dvacetileté práce a mnohamilionové investice do regionu, kterým ani žádné volební sliby nepředcházely. Část otázky, řešící pouze velmi krátké období tzv. předvolební kampaně, považuji za podružnou a k významu senátních voleb nedůstojnou. Severočeši.cz jsou právě tím hnutím, jehož členové řeší věci podstatné a neodvádějí od nich pozornost senzacemi.

5. Podložit kampaň doklady o financování považuji za samozřejmé. A jsou kdykoli k dispozici.

1. Josef Zoser, kandidát Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj měst a obcí

2. Je mi 59 let, jsem ženatý a mám dvě děti. Jsem senátorem Parlamentu ČR. Vystudoval jsem SPŠ strojní Varnsdorf. V Jiřetíně pod Jedlovou žiji od narození. Mezi mé koníčky patří fotografování přírody a sport.

3. Budu nadále prosazovat: zájmy měst a obcí, vytváření podmínek pro snížení nezaměstnanosti a zlepšení vzdělávání našich dětí, zlepšení podmínek k prožití důstojného stáří, podporu neziskovým organizacím v sociální sféře, zlepšení zanedbané infrastruktury a rozvoj místních kulturních tradic, přímou volbu starostů a prezidenta republiky.

4. Kampaň přijde na 300 – 350 tis. Kč, převážně z finančních prostředků Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj měst a obcí za které jsem kandidoval před šesti lety do Senátu P ČR.

5. Pochopitelně, všechny doklady máme a budou k nahlédnutí.

1. Monika Lampová, nezávislá kandidátka do Senátu ČR nominovaná Stranou zelených

2. Je mi 43 let, jsem již 23 vdaná za manžela Pavla Lampu a spolu máme 2 děti. Od roku 1988 bydlíme v Dolní Poustevně, v severní části okresu Děčín. Vystudovala jsem Vysokou školu textilní v Liberci, již 10 let pracuji v sociálních službách a od roku 2001 vedu nevládní neziskovou organizaci Agentura Pondělí. Můj největší koníček je moje rodina a práce. Hraji loutkové divadlo, sportuji, jsem aktivní turista a ráda jezdím na vodu.

3. V případě zvolení do Senátu budu usilovat o zařazení do Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku nebo do Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Budu podporovat rozvoj kvalitních, dostupných a efektivních sociálních služeb. Chci v okrese Děčín působit jako regionální ochránce lidských práv. Budu aktivní v prosazování změn legislativy v některých oblastech.

4. Rozpočet na volební kampaň je 300 000 Kč. Financování: 100 000 Kč Strana zelených, 50 000Kč dary, 150 000 Kč půjčka. V kampani pracuje 10 členů týmu a okolo 30 dobrovolníků. Pro senátní kampaň pracují všichni bez nároku na mzdu.

5. Ano, na každou položku rozpočtu je účetní doklad.

1. Jaroslav Sykáček, kandidát ČSSD

2. V říjnu tohoto roku mi bude 50 let, jsem absolventem spojovací fakulty Vysoké vojenské technické školy v Liptovském Mikuláši. Jsem 22 let ženatý a mám tři dcery. V současné době ( od roku 2002) pracuji jako starosta města Rumburk, v němž žiji od narození.

3. Jako senátor se chci zasadit o: vyšší zaměstnanost v regionu, přísun nových investorů-nové pracovní příležitosti, zvýšení povědomí regionu jako zajímavého turistického místa, zajištění vyšší bezpečnosti regionu, včetně vyřešení problematiky herních automatů a prostituce, dořešení složité dopravní situace, rozsáhlejší a přesnější reagování na specifické potřeby občanů tohoto regionu.

4. Náklady na předvolební kampaň odhaduji v současné době na 800 tis.Kč, přičemž přibližně dvě třetiny hradí sociální demokracie a zbývající třetinu dílem sponzoři a dílem má osoba. Část kampaně je realizována zdarma a to prostřednictvím mých přátel, kolegů a rodiných příslušníků.
5.Doklady k financování kampaně budou samozřejmě v případě potřeby k dispozici.

1. Václav Šenkýř, kandidát KSČM

2. V Děčíně s celou svou rodinou bydlím od roku 1975. Můj dosti podrobný životopis, včetně uvedeného vzdělání a rodinných poměrů, je možné si prostudovat na mých webových stánkách na adrese: www.vaclavsenkyr.cz

3. Na téže stránce je možné se seznámit s mým záměrem o co chci usilovat. Přičemž v podmínkách děčínského okresu je několik priorit, které je třeba řešit. V severní části okresu řešit intenzivněji problém/ dlouhodobé/ vysoké nezaměstnanosti. Nelze spoléhat pouze na soukromovlastnické subjekty, že problém budou sami řešit. Je zapotřebí vyšší účasti státu buď přímými investicemi nebo formou investičních pobídek. V jižní části okresu řešit problém dopravy daleko intenzivněji a koncepčněji než dosud. Přes nás se valí doprava ze všech světových stran, proto je zapotřebí usilovat o větší angažovanost EU. To ovšem vyžaduje kvalifikovanou přípravu projektů a argumentů pro získání této angažovanosti v EU. Pokud jde o další priority. I v děčínském okrese by se zdravotnictví nemělo měnit ze sféry služeb veřejnosti ve sféru businessu. Dosahování vzdělání (i toho nejvyššího) by nemělo být limitováno majetkovými poměry uchazečů. Politika na všech stupních státní hierarchie by měla být především službou občanům, nikoliv nástrojem pro naplnění vlastní peněženky. Pokud by byly pochybnosti o tom, že to myslíme upřimně, tak dodávám, že nás, kteří jsme konjunkturálně nepřevlékli politický kabát a kandidujeme za KSČM, nemůže nikdo podezřívat, že jsme v této straně a v této době z osobních prospěchářských důvodů.

4. Náklady na volební kampaň odhahuji do 500 tis. Kč. Jsou hrazeny z několika zdrojů. Z rozpočtu ÚV KSČM, z rozpočtu OV KSČM a mých osobních úspor.

5. Samozřejmě, že všechny výdaje je možné doložit. Pokud jde o mé vlastní peníze, mohu čerpání peněz doložit výpisem z mého bankovního účtu.

1. Miroslav Červenka, kandidát strany Právo a spravedlnost

2. Je mi 52 let, jsem absolventem Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem a doplňujícího studia na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, ženatý. Mám syna Miroslava a dceru Barboru. Jsem drobný živnostník, s manželkou vlastníme malý obchod s potravinami a ještě menší bar, kde oba pracujeme. Narodil jsem se v Děčíně, zde také s přestávkami žiji. Mám široké spektrum zájmů, jsem autorem více než tří set publicistických článků, čtu, surfuji po internetu, cestuji, povídám si s lidmi, navštěvuji sportovní a kulturní akce, lyžuji, hraji bowling, tenis či mariáš.

3. Jako senátor bych se chtěl v co nejširší míře pokusit o posílení práv a svobod těch občanů, kteří jsou společnosti prospěšní, souběžně s umenšením manévrovacího prostoru pro všechny, kteří na prosperitě společnosti parazitují. Zejména bych chtěl prosadit daleko výraznější podporu tradiční rodiny, podporu rodinných firem a takovou formu sociálního zabezpečení, která zohledňuje přítomnost dětí v rodině. Inicioval bych sepsání nové ústavy, jakožto základu obnovy práva a spravedlnosti v naší zemi. Jako součást této nové ústavy bych pak navrhoval posílení prvků přímé demokracie, včetně přímé volby prezidenta, zpřísnění trestů za nejzávažnější zločiny, mimo jiné i znovuzavedení trestu smrti.

4. Oproti kandidátům etablovaných stran velice málo – do 10 000 korun. S pomocí rodiny ji financuji sám.

5. Bez jakýchkoli problémů kdykoliv.

Kandidátka Strany pro otevřenou společnost Miroslava Švůbová a kandidátka SDŽ – Strana důstojného života Ilona Tůmová nám na naše dotazy neodpověděly .