Nejdále to měli domácí, kteří vyráželi od posledních domů ležících na česko-německé hranici, ke kostelu to měli nejkratší cestou více než čtyři kilometry. Ale stejně jako průvody z ostatních dvou obcí, i oni svou vesnicí kličkovali a snažili se navštívit co nejvíce domů.

Kromě soutěže o nejhezčí masku nebo vyhánění Ledové Mařeny je tradiční součástí společného masopustu také narážení starostenského sudu s pivem, letos tato čest připadla starostovi Horního Podluží Petru Hoření.