Děčín/ Překročili jste povolenou rychlost? Může mít na Vás políčeno jak městská tak i státní policie a to i v noci. Rychlou jízdu jim vedle radarů pomáhají kontrolovat i informativní světelné radary.

Dopravní policie v Děčíně vlastní tři mobilní radary. „Máme po jednom kusu laserového, klasického mobilního a jednoho zabudovaného v autě,“ uvedla mluvčí děčínské policie Aneta Zdobylaková. Dále upozornila, že řidiči se mohou setkat s měřením i v noci, protože všechny typy radarů fungují přesně i za tmy.

Radary se dají použít až na vzdálenost několika stovek metrů. „Musíme fotit v takové vzdálenosti, aby vyšly kvalitní fotky, aby byla jasně čitelná registrační značka a obličej řidiče,“ dodala Zdobylaková.

Jako největší výhodu označila mobilnost. „Můžeme radary přesunout dle potřeby. Když se někde situace uklidní a někde naopak narostou stížnosti, je to jasný signál k přesunu radaru,“ řekla Zdobylaková.

Policie se ve městě zaměřuje na vytipované nebezpečné úseky s vysokým výskytem nehod, které jsou způsobeny překročením povolené rychlosti. „Jedná se hlavně o vozovky před školami. Dále se také zaměřujeme na výpadovky a rovné úseky, kde řidiči mají často těžkou nohu,“ uvedla mluvčí Zdobyláková.

Řidiči, který v obci překročí povolenou rychlost do dvaceti kilometrů za hodinu bude udělena pokuta ve výši jednoho tisíce korun, do čtyřiceti půl třetího tisíce. Nad čtyřicet se přestupek musí navíc nahlásit správnímu úřadu. Mimo obec jsou hranice udělení pokuty posunuty o deset kilometrů za hodinu.

V loňské roku policie České republiky zaregistrovala na osmnáct set přestupků překročení povolené rychlosti v celkové výši necelých dvou a půl miliónu korun. V letošním roce zaznamenala policie do konce srpna necelých dvanáct set přestupků, v celkové výši přesahující půl druhého miliónu korun.

Městská policie v Děčíně disponuje jedním mobilním laserovým radarem. Ta své kontroly zaměřuje taktéž na vytipované rizikoví lokality, jako jsou například komunikace v blízkosti škol či obytných zón.

„Na základě velkého počtu stížností jsme se zaměřili na ulice Slovanská a Jiřího z Poděbrad,“ řekl mluvčí děčínských strážníků Tomáš Pavlík. Dále uvedl, že ve sledovaných úsecích se průměrná rychlost snížila, a to i tam, kde jsou umístěny pouze informativní světelné radary, jež se tak staly svým vlivem neocenitelným prostředkem prevence.

„Ze statistik získaných z těchto radarů vyplývá, že řidiči sledovaným úsekem projíždějí pomaleji,“ konstatoval Pavlík a dodal, že v současné době městská policie neplánuje nákup dalších radarů. V případě potřeby by totiž stávající radary přesunula.

Chování provinilých řidičů se liší případ od případu. „Někteří jsou slušní a dokáží svou chybu i uznat. Jiní se hádají, někteří se dokonce snaží hlídce namluvit, že auto řídila osoba blízká, která si během několika metrů, než hlídka auto zastavila záhadně přesedla na sedadlo řidiče,“ uvedl Pavlík a dodal, že větší překročení rychlosti se stalo už pouze výjimkou.