Tomu se ale Děčín snaží zabránit, znamenalo by to podle vedení radnice výrazné omezení rozvoje řady lokalit ležících nejen v samotném údolí Labe, ale i v jeho okolí.

„Nelíbí se nám, že vláda chce rozšířit území na zastavěné části a lesoparky v centru města. Podle materiálů, které se nám dostaly do ruky, by nově do Evropsky významné lokality měla být zahrnuta kompletně celá Pastýřská stěna, Kvádrberk a oblast Horního, Prostředního
a Dolního Žlebu, Čertovy vody a oblast tolik diskutovaného vodního díla, s tím nemůžeme v žádném případě souhlasit," říká děčínská primátorka Marie Blažková.

Pokud by totiž opravdu došlo ke schválení a oblast byla rozšířena, pro město a jeho obyvatele by to znamenalo velké komplikace.

„Jakákoliv rozvojová činnost v těchto místech by byla prakticky zastavena, protože každá změna, nová lavička, úprava lesní cesty, případně nové herní prvky v lesoparcích by potom podléhaly velkým a vleklým schvalovacím procesům, případně zjišťovacím řízení v podobě EIA," doplnila primátorka.

Děčín proto chce prostřednictvím Svazu měst a obcí připomínkovat návrh na zařazení Labského údolí mezi evropsky významné lokality.

„Území již tak spadá do chráněné krajinné oblasti a je tedy nutné dodržovat určitá pravidla. Další omezení by pak mělo negativní dopad na rozvoj této velmi atraktivní a vyhledávané oblasti. S tím úzce souvisí také udržení a rozvoj lodní dopravy, která má dlouholetou historii, Děčín je vstupní branou do Čech, tudy vede přístup České republiky k Severnímu moři," vysvětluje mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Velký problém vidí Děčín také v tom, že návrh zasahuje do již hotového územního plánu, navíc by mohl výrazně omezit turistický ruch, na který chce Děčín sázet především.

„My samozřejmě chceme chránit přírodu, pro rozvoj turistiky v našem regionu je velmi důležitá. Zároveň ale chceme, abychom nejen my jako město, ale také občané, případně podnikatelé, mohli mít možnost na svém území rozhodovat podle svého a šetrně investovat právě do rozvoje těchto území, která jsou pro aktivní odpočinek velmi důležitá," dodává primátorka.

Návrh na zařazení Labského údolí se nedotkne jen Děčína, ale evropsky významná lokalita by měla zasáhnout také na území Hřenska a Janova. Také v těchto obcích by mohl v případě schválení velmi výrazně zasáhnout do turistického ruchu.

Rozšíření evropsky významné lokality se připravuje již řadu let. Vyžaduje si ho totiž směrnice Evropské unie, 
a ochránci přírody tak o její rozšíření museli požádat.

„Bylo potřeba doplnit dva druhy modrásků a rozšířit území ochrany v rámci systému Natura 2000. Směrnice nařizuje určité kvóty a druhy, při kterých je nutné danou lokalitu rozšířit," řekl před časem zástupce vedoucího oddělení sledování stavu biodiverzity Jiří Bělohoubek ze Správy Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce.