Z lesoparku na děčínské Pastýřské stěně se několik příštích týdnů bude zase ozývat kvílení motorových pil. Budou se zakousávat do objemnějších i menších kmenů dubů červených, které nejsou původními dřevinami v této lokalitě a proto se dřevorubci pustili do jejich likvidace. Do konce listopadu tak padne několik desítek stromů. „Musí uvolnit místo především dubům zimním. Na ně se totiž váží chráněné a ojedinělé dva druhy tesaříků. Kácení dubů červených a některých dalších invazních druhů je součástí připrav k uvažovanému vyhlášení Pastýřské stěny přírodní rezervací,“ vysvětlil Vladislav Kopecký pověřený řízením správy Labských pískovců. Lesní úřad, který se stará o správu děčínských městských lesů po dohodě s ochránci přírody pak v místech vykácených dubů červených zajistí výsadbu nových stromů, které budou odpovídat původní druhové skladbě dřevina na Pastýřské stěně.