Školská zařízení v Děčíně v létě většinou žádnými rozsáhlejšími stavebními a dalšími úpravami neprojdou. Děti se budou za měsíc vracet sice do vygruntovaných, ale důvěrně známých prostor. Většina škol totiž nemá na opravy a úpravy peníze.

Výjimkou budou tři děčínské základní školy, u kterých se budování nových investic stalo součástí Integrovaného plánu rozvoje města.

„Veškeré práce, které souvisejí s budováním nového zázemí u těchto škol, jsou vlastně před dokončením. Stavbaři v učebnách ale musí ještě zajistit některé úpravy tak, aby v požadované normě byla takzvaná doba dozvuku,“ poukázala investiční technička magistrátu Jitka Jarošová na specifický problém.

Právě kvůli jeho řešení se dokončení prací na ZŠ Kamenická, Vrchlického i Komenského náměstí o něco prodlouží. Původní lhůta zhotovení díla zněla do konce července.

Smyslem stavebních a dalších úprav zmiňovaných základních škol je vytvoření odpovídajících technických a materiálních podmínek pro další vzdělávání. Proto došlo formou nástaveb a půdními vestavbami k vybudování osmi nových učeben, několika kabinetů a dalšího potřebného zázemí nejen pro samotnou výuku žáků, ale i dalších obyvatel Děčína. Tomu bude odpovídat i moderní vybavenost učeben. Celkové náklady proměn všech tří škol dosáhnou výše skoro 69 milionů korun, přičemž dvě třetiny výdajů pokryje dotace z Rozvojového operačního programu.

„Prázdniny jsou vždy obdobím, kdy dochází k nejrůznějším opravám mateřských i základních škol. Tato zařízení mají svoji právní subjektivitu a samostatně rozhodují o tom, na jaké úpravy se zaměří. Vše samozřejmě záleží na tom, kolik peněz na tyto účely mají,“ vysvětlila Helena Krsková z odboru školství děčínského magistrátu. Některé budovy potřebují nákladnější zásahy, které by se nepodařilo uhradit z prostředků přidělených na běžnou údržbu. Financování těchto prací pak schvaluje a potřebné peníze musí z rozpočtu uvolnit vedení města. Je to i případ úprav v budovách mateřských škol Moskevská či Pohraniční.

„Na údržbu máme 180 tisíc korun na rok. Vzhledem k nutným průběžným dílčím opravám si tedy nějaké finančně náročnější zásahy nemůžeme dovolit. Pouze v jedné počítačové učebně bude nové linoleum, protože to stávající už bylo dost poškozené,“ vysvětli ředitel ZŠ Na Stráni Vít Průša. Dodal, že škola se soustřeďuje zejména na zajištění těch záležitostí, které souvisejí s novým využitím stávající školní družiny a jejím přesunem do jiných prostor.