Na základě závěrů dopravního průzkumu, který na území Děčína nechal zpracovat děčínský Dopravní podnik, dojde s platností od 14. prosince ke změnám na některých městských a příměstských autobusových linkách.

- linka č. 6 bude od tohoto data zrušena
- vybrané spoje linky č. 2 budou zajíždět místo spojů linky č. 6 obousměrně do Horního Oldřichova
- spoje linky č. 6 ve směru do Březin budou nahrazeny stávající linkou č. 4 okolo Východního nádraží
- kvůli změnám časových poloh některých spojů na příměstské lince č. 510 009 do Těchlovic dojde k úpravě časových poloh i u vybraných spojů
na lince č. 9
- na lince č. 12 jsou posíleny spoje ve směru na Folknáře z důvodu obsloužení zastávky Slovanka, která byla obsluhována zrušenou linkou č. 6
- na linkách č. 10 a č. 14 jsou provedeny úpravy odjezdů některých spojů, především o sobotách a nedělích v souvislosti se změnou ostatních
linek MAD

V linkové dopravě budou od 14. 12. 2008 provedeny následující změny:

-všechny linky linkové dopravy budou mít na základě rozhodnutí Krajského úřadu nové označení
Původní označení - Nové označení
510 003 Děčín - Javory 512 430
510 009 Děčín - Těchlovice 512 429
510 011 Děčín – Sněžník 512 431
510 025 Děčín - Labská stráň 512 422
510 041 Děčín – Rychnov 512 427
510 065 Benešov n/Pl. – Č.Kamenice 512 425
510 075 Děčín - Vysoká Lípa 512 424
510 085 Děčín – Janov 512 423
510 105 Děčín – Fojtovice 512 428
510 125 Děčín – Verneřice 512 426

- linky 510 025, 510 075, 510 085 a 510 041(původní značení) budou vedeny po nové trase přes Labské nábřeží a Tyršův most. Nově budou
obsluhovány zastávky Hlavní nádraží, Tyršova a Myslbekova. Zastávka Poliklinika bude pro linky 510 025, 510 075, 510 085 a 510 041 zrušena!!

- v České Kamenici bude zastávka Česká Kamenice, Palackého zrušena a nahrazena zastávkou Česká Kamenice, Pražská, která je nově
zřízena v ulici Pražská

- linka 510 015 Děčín – Ústí nad Labem – Lovosice – Praha bude od 31.12.2008 zrušena!

Ostatní městské a příměstské linky zůstávají zatím beze změny s tím, že k dalším úpravám především časových poloh spojů a jízdních intervalů dojde
následně až k další celostátní změně jízdních řadů tj. k 8. 3. 2009. Zároveň s tím si dovolujeme upozornit cestujících veřejnost na změny v jízdních
řádech, ke kterým dojde v souvislosti s vánočními svátky a s Novým rokem. Podrobné informace je možno získat na předprodeji jízdenek
a na internetových stránkách www.dpmd.cz